Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ταχυδρόμος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο ταχυδρομικός διανομέας ασχολείται με την ταξινόμηση και τη διανομή της αλληλογραφίας. Ειδικότερα, η εργασία τού ταχυδρομικού διανομέα είναι η σωστή ταξινόμηση της αλληλογραφίας που φτάνει στο ταχυδρομείο της περιοχής όπου εργάζεται και η διανομή της στους παραλήπτες της. Παράλληλα δε, οι επαγγελματικές δραστηριότητες του ταχυδρομικού διανομέα συμπεριλαμβάνουν, την ταξινόμηση της αλληλογραφίας σε ειδικές θυρίδες, το διαχωρισμό της απλής αλληλογραφίας από τη συστημένη και τις επιταγές. Ο ταχυδρομικός διανομέας τοποθετείται σε ταχυδρομείο κάποιας συγκεκριμένης περιοχής και αναλαμβάνει τη διανομή σε ένα ορισμένο γεωγραφικό τομέα.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο ταχυδρομικός διανομέας εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, όταν κάνει τη διαλογή της αλληλογραφίας και εκτός γραφείου, όταν ασχολείται με τη διανομή της αλληλογραφίας στους δρόμους της περιοχής που καλύπτει, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς τού ταχυδρομικού διανομέα εκτελείται στους δρόμους της περιοχής που καλύπτει, πηγαίνοντας πόρτα - πόρτα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η διαρκής κίνηση, η πολύωρη ορθοστασία και το πολύ περπάτημα που απαιτεί σε καθημερινή βάση το επαγγελμά του, τον καταπονούν σωματικά, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζει αντίξοες καιρικές συνθήκες. Το ωραριό του είναι συνεχές και χωρίς υπερωρίες όταν εργάζεται στα ΕΛΤΑ, ενώ συνήθως παρατείνεται, όταν εργάζεται σε ιδιωτικές εταιρείες διανομής δεμάτων και αλληλογραφίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η εγκαρδιότητα, η ευσυνειδησία, οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, η καλή μνήμη, η συνέπεια, η ευγένεια, η ακρίβεια στις παραδόσεις της αλληλογραφίας και η ταχύτητα στις κινήσεις, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά ενός καλού ταχυδρομικού διανομέα.
Ακόμα, ο ταχυδρόμος χρειάζεται να είναι διακριτικός, φιλικός, με καλή διάθεση και με σωματική αντοχή και δύναμη.

Σπουδές:
Για την άσκηση του επαγγέλματος του ταχυδρομικού διανομέα δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και σπουδές, παρά μόνον το απολυτήριο λυκείου, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας και επαρκείς γνώσεις αγγλικών. Στο ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των ΕΛΤΑ ή των Ιδιωτικών Εταιρειών Διανομής Δεμάτων και αλληλογραφίας, γίνονται σεμινάρια για τους νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Δεν έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα που να καθορίζει τα επαγγελματικά του δικαιώματα.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο ταχυδρομικός διανομέας, μπορεί να απασχοληθεί στα Δημόσια Ταχυδρομεία ΕΛΤΑ, ως δημόσιος υπάλληλος, μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, ως εποχιακός υπάλληλος στα ΕΛΤΑ, ως ιδιωτικός υπάλληλος σε ιδιωτικές εταιρείες διανομής αλληλογραφίας, προϊόντων και δεμάτων.

Πηγές Πληροφόρησης:

 • ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού),
  Δ/νση: Αμερικής 5, Τ.Κ. 105 64 Αθήνα, http://www.asep.gr
 • Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,
  Τ.Κ. 101 91 Χολαργός Αθήνα, τηλ.: 210-6508000, http://www.yme.gr
 • ΚΕΚ ΕΛΤΑ: Αδριανουπόλεως 45, 160 70 Καισαριανή. Τηλ.: 210-7648823, 210-7648830.
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ Π.Ο.Σ.Τ. :
  Αριστοτέλους 11-15 104 32 Αθήνα, Τηλ.: 210 5200301. http://www.postnet.gr
 • Στα κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία των ΕΛΤΑ.