Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εκτιμητής και Εκπλειστηριαστής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο εκτιμητής έργων τέχνης ασχολείται με την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των έργων τέχνης, ως προϊόντων έκφρασης του πολιτισμού διαφόρων λαών και καλλιτεχνών και γενικότερα των πολιτισμικών αγαθών τέχνης, βασιζόμενος στην υψηλή εξειδίκευσή του και τις ευρείες γνώσεις του σε θέματα ιστορίας της τέχνης. Μεταξύ των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και ενεργειών του περιλαμβάνονται ο προσδιορισμός της ηλικίας των έργων, ο τόπος απ’ τον οποίο προέρχονται, η σπανιότητα τους, καθώς και η οικονομική τους αξία. Παράλληλα, μπορεί να αναγνωρίζει τις διάφορες αισθητικές επεμβάσεις που τυχόν έχουν γίνει σε διάφορα έργα, ενώ πολύτιμος είναι και ο συμβουλευτικός ρόλος του, έτσι ώστε οι αισθητικές παρεμβάσεις που γίνονται στα έργα τέχνης από ειδικούς επιστήμονες και τεχνικούς συντήρησης να μην αλλοιώνουν τον αρχικό χαρακτήρα τους. Τέλος, ο εκτιμητής έργων τέχνης μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην οργάνωση συλλογών έργων τέχνης σε εκθεσιακούς χώρους όπως μουσεία και γκαλερί.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο εκτιμητής έργων τέχνης εργάζεται συνήθως ως εξωτερικός συνεργάτης των δημόσιων ή των ιδιωτικών φορέων που οργανώνουν εκθέσεις ή αναδεικνύουν σημαντικά πολιτισμικά αγαθά και έργα τέχνης. Το ωράριο της εργασίας του εξαρτάται από το φορέα με τον οποίο συνεργάζεται, συνήθως όμως είναι ακανόνιστο. Συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες και ειδικούς αρχαιολόγους, συντηρητές έργων τέχνης κ.ά.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ιδιαίτερη αγάπη για τη τέχνη αλλά και η υψηλή επιστημινική κατάρτιση και εξειδίκευση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος. Ακόμα, πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα και να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει συχνά σε εκθέσεις, πινακοθήκες, μουσεία, συνέδρεια κ.λπ.

Σπουδές:
Σπουδές εκτιμητή έργων τέχνης μπορεί να ακολουθήσει κανείς από πολλούς δρόμους. Πιο συγκεκριμένα, συναφείς σπουδές παρέχονται στα τμήματα ιστορίας και αρχαιολογίας, ιστορίας - αρχαιολογίας και διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών, ιστορίας της τέχνης, καλών τεχνών και μουσειολογίας των πανεπιστημίων Κύπρου, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, ΑΣΚΤ (Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών) και στο τμήμα συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων του AΤΕΙ Αθήνας, με διάρκεια σπουδών 4 χρόνια και εξάμηνη πρακτική εξάσκηση όταν πρόκειται για το AΤΕΙ Αθήνας, ενώ οι πτυχιούχοι των παραπάνω τμημάτων έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην εκτίμηση έργων τέχνης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ότι είναι ένα επάγγελμα που κατακτάται σιγά σιγά με την πείρα και πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια ενασχόλησης με το συγκεκριμένο χώρο για να μπορεί να είναι κανείς σίγουρος για τις εκτιμήσεις του.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των εκτιμητών έργων τέχνης δεν προβλέπονται με Π.Δ. Όμως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα του ιστορικού, του αρχαιολόγου ή του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, που ορίζονται (αρχαιολόγου)από το Π.Δ. 941/77 (ΦΕΚ 320/τ. Α/17-10-77) και το (Συντηρητής έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων) Π.Δ. 386/89 (ΦΕΚ 169/τ. Α/1989) 

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο εκτιμητής έργων τέχνης μπορεί να εργαστεί σε μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί και γενικότερα σε χώρους εικαστικών τεχνών. Επίσης μπορεί να εργαστεί σε ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και σε οίκους δημοπρασιών. Είναι ένα επάγγελμα με θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας λόγω της σπανιότητας της συγκεκριένης εξειδίκευσης.

Πηγές Πληροφόρησης:

 • ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: +30 210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr
 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πανεπιστημιούπολη, 15784 Ζωγράφου, τηλ.: 210 7277313-4, http://archaeology.arch.uoa.gr
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πανεπιστημιούπολη, 54006,
  τηλ.: 2310 997278
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Δόμπολη 30, 45110 Ιωάννινα, τηλ.: 26510-97232
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: Περιβόλια Ρεθύμνου, 74100 Ρέθυμνο,
  τηλ.: 28310 24070/ 54015, http://www.uch.gr
 • Πανεπιστή΅ιο Θεσσαλίας: Τέρμα Αργοναυτών Φιλελλήνων, 38221 Βόλος,
  τηλ: 24210 74781/ 74794 http://www.ha.auth.gr
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Παλαιό Στρατόπεδο 24100 Καλαμάτα, 27210-65115-7, fax: 2721065112, Website: http://www.uop.gr, e-mail: hamcc-secr@uop.gr
 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας: Πατησίων 42, ΤΚ 106 82 Αθήνα,
  τηλ 210 3816930
 • AΤΕΙ Αθήνας - Τμήμα συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων: Αγ. Σπυρίδωνος και Δη΅ητσάνας, 122 10 Αιγάλεω, τηλ.: 210 5907896
  http//: teiath.gr/sgtks/antiquities_works_art/page_home/home.htm
 • Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Αθήνας (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαικών Τίτλων +30 210 5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
 • Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
 • Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ), Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr
 • Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (Association of greek archeologists), Ερμού 134-136105 53 Αθήνα, τηλ & fax: 210 - 3252214, e-mail: archeolo@otenet.gr
 • Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τ.Θ. Αθήνα 102, 104085, τηλ.: 3476337, e-mail: s_saet@yahoo.gr