Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ασφαλιστής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος ασχολείται με την παρουσίαση και πρόταση ασφαλιστικών προγραμμάτων για την προστασία και κάλυψη των πελατών του, των περιουσιών τους και των αυτοκινήτων τους, από διάφορους κινδύνους, π.χ. φωτιά, τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές καταστροφές, κ.λπ., προσωπικά ή τροχαία ατυχήματα, ασθένειες, συντάσσοντας και υπογράφοντας τα σχετικά συμβόλαια, ενώ μπορούν να εξειδικευτούν σε διάφορους τομείς, όπως στην ασφάλιση ζωής, υγείας, κινητής ή ακίνητης περιουσίας και αστικής ευθύνης. Ειδικότερα, ο ασφαλιστικός σύμβουλος παρουσιάζει και προτείνει στους πελάτες του, τα προσφερόμενα ασφαλιστικά προγράμματα της ασφαλιστικής εταιρείας που εκπροσωπεί, προκειμένου να τους πείσει για την αναγκαιότητα της μερικής ή ολικής κάλυψής τους, προσδιορίζει τους όρους τού συμβολαίου και τέλος, φροντίζει για την υπογραφή του συμβολαίου από τον πελάτη και την είσπραξη των χρημάτων για λογαριασμό της εταιρείας του. Μεταξύ των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, συγκαταλέγεται και η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου-πελατολογίου του, η ενημέρωση των πελατών του για τα νέα ασφαλιστικά προγράμματα και η επικοινωνία με εταιρείες τού ασφαλιστικού κλάδου. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να δραστηριοποιηθεί παράλληλα και ως ασφαλιστικός πράκτορας, εργαζόμενος κυρίως ως μεσίτης προώθησης των διαφόρων προγραμμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών ή ως ασφαλιστικός παραγωγός νέων και ελκυστικών ασφαλιστικών προγραμμάτων. Απαραίτητα μέσα για την άσκηση του επαγγέλματος του ασφαλιστή είναι το μεταφορικό μέσο για τις συνεχείς μετακινήσεις, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τηλέφωνο και fax.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας τού ασφαλιστικού συμβούλου είναι καλές, εργαζόμενος στον άνετο, σύγχρονο και εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αριθμομηχανές χώρο τού γραφείου της ασφαλιστικής εταιρείας ή του πρακτορείου του, αλλά περνά και αρκετές ώρες εκτός γραφείου, προκειμένου να μεταβεί σε άλλους χώρους και να επισκεφτεί τους πελάτες του. Το επάγγελμα αυτό είναι κουραστικό, με πολύ άγχος και ένταση, μπορεί όμως να γίνει αρκετά προσοδοφόρο, ανάλογα με τη δραστηριοποίηση του επαγγελματία, το δε ωράριο εργασίας του δεν είναι σταθερό, ούτε υπάρχουν τακτικές ημέρες αργίας και ανάπαυσης, εξαρτώμενο πάντα από τις συγκεκριμένες ώρες, που μπορούν να διαθέσουν οι πελάτες του για συνάντηση. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παραγωγή ασφαλιστήριων συμβολαίων σύμφωνα με τις ανάγκες ή τις ιδιαιτερότητες του πελάτη, ενώ μερικές φορές χρειάζεται να συνεργαστεί και με άλλους ασφαλιστές. Κατά τη διάρκεια των επαφών του με τους πελάτες, είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει δύστροπα ή καχύποπτα άτομα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να είναι υπεύθυνος, ευσυνείδητος, να διαθέτει πειστικότητα και προσόντα ανάλογα με του πωλητή, ευγένεια και ευχάριστη προσωπικότητα, επιμονή και υπομονή, όπως επίσης μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα. Για τη διευκόλυνση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων πρέπει να έχει επίσης, ευχέρεια λόγου, επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες, άνεση στην κοινωνική επαφή, καλή επικοινωνία με τους πελάτες του και διαλλακτικότητα. Για την πετυχημένη σταδιοδρομία στο επάγγελμα, ο ασφαλιστής οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για τα καινούργια ασφαλιστήρια συμβόλαια και προγράμματα, όχι μόνο της εταιρείας που εκπροσωπεί, αλλά και των ανταγωνιστριών εταιρειών.

Σπουδές:
Το επίπεδο σπουδών του ασφαλιστικού συμβούλου είναι αρκετά διευρυμένο, με την έννοια ότι, για να εργαστεί κάποιος ως ασφαλιστικός σύμβουλος, μπορεί να είναι απόφοιτος Γυμνασίου, Λυκείου, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑ.Σ, δημόσιων ή ιδιωτικών ΙΕΚ (στην ειδικότητα του Ειδικού Ασφαλιστικών Εργασιών). Σπουδές, επίσης, μπορούν να γίνουν και από τα προγράμματα επιμόρφωσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Ειδικά τακτικά σεμινάρια για την ενημέρωση των στελεχών και συνεργατών της, στην πώληση ασφαλιστικών προγραμμάτων διοργανώνει κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Αν κάποιος επιδιώκει να γίνει ασφαλιστικός πράκτορας για να προωθεί προγράμματα διαφόρων ασφαλιστικών εταιρειών, είναι απαραίτητο να έχει προϋπηρεσία από τρία έως πέντε χρόνια στον ασφαλιστικό τομέα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Νομοθετικά κατοχυρώνονται από το Ν. 2170-93 και οφείλουν να υπακούουν στον κώδικα δεοντολογίας των ασφαλιστικών συμβούλων. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει τη σχετική άδεια άσκησης του επαγγέλματος από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να απασχοληθεί ως υπάλληλος σε ασφαλιστικές εταιρείες, ως ασφαλιστικός πράκτορας με δικό του πρακτορείο ασφαλιστικών εργασιών ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, συνεργαζόμενος με ασφαλιστικές εταιρείες.

Πηγές Πληροφόρησης:

  • ΟΕΕΚ, Αθήνα - Νέα Ιωνία, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34, Τμήμα Σπουδών: Τηλ.: 210-2709168, 210-2709084, 210-2709083, 210-2709085,
    210-2709084, fax: 210-2719766, http://www.oeek.gr,
  • Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών: Λ.Συγγρού 106, 11741 Αθήνα
    2109219660, 2109219684. http://www.eias.gr
  • Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας: Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
    τηλ.Κέντρο: 210 3334 100. http://www.eaee.gr