Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οινολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η επεξεργασία των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης, που μπορούν να υποστούν αλκοολική ζύμωση είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Οι επαγγελματικές του ενασχολήσεις επεκτείνονται στα προϊόντα απόσταξης των ζυμώσεων αυτών για την παραγωγή των ποτών, στην τεχνολογία των προϊόντων και υποπροϊόντων του σταφυλιού, του κρασιού και των άλλων πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών. Κάνει αναλύσεις και δειγματοληπτικούς ελέγχους και οργανώνει τη διαχείριση των οινοποιητικών και ποτοποιητικών μονάδων. Το γενικό όμως έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής του κρασιού τον έχει ο οινολόγος, με τον οποίο ο τεχνολόγος οίνων και ποτών πρέπει να συνεργάζεται.

Συνθήκες Εργασίας:
Oι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με το χώρο που εργάζεται. Στο εργαστήριο υπάρχουν έντονες μυρωδιές, ανεπαρκής φωτισμός και χαμηλή θερμοκρασία. Στο εργοστάσιο εκτός από τις έντονες μυρωδιές αντιμετωπίζει και το θόρυβο από τη λειτουργία των μηχανών, ενώ όταν εργάζεται στην ύπαιθρο αντιμετωπίζει συχνά αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το ενδιαφέρον του για την παραγωγική διαδικασία και την ποιοτική βελτίωση οίνων και ποτών, είναι στοιχείο που χαρακτηρίζει τον επαγγελματία αυτόν. Πρέπει να ενημερώνεται για τις νέες εξελίξεις που επικρατούν στον ευρωπαϊκό αλλά και στο διεθνή χώρο και αφορούν τις νέες ποιότητες των οίνων και ποτών και τις τάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά καθώς επίσης να γνωρίζει την ισχύουσα νομοθεσία.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν στο Tμήμα Οινολογίας - Τεχνολογίας Ποτών του ΑΤΕΙ Αθήνας, και του ΑΤΕΙ Καβάλας (Δράμα).
Τα Τμήματα ανήκουν στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών (πρόσβαση από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων). Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα σπουδές και ένα εξάμηνο Πρακτική Άσκηση και Πτυχιακή Εργασία) με επίπεδο πτυχίου 4.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οινολογίας-Τεχνολογίας Ποτών του ΑΤΕΙ Αθήνας περιλαμβάνει 2 κατηγορίες μαθημάτων:
Α. Τεχνολογικά μαθήματα:
Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία Οίνων-Πρώτες ΄Υλες Αλκοολούχων Ποτών-Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων-Τεχνολογία Οινικών Προϊόντων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ-Αμπελουργία Ι και ΙΙ-Τεχνολογία Αποσταγμάτων-Ποιοτικός ΄Ελεγχος Οινικών Προϊόντων-Ελεγχος Οίνων/Ποτών-Ποιοτικός΄Ελεγχος Αποσταγμάτων-Τεχνολογία Αμπελοοινικών Υποπροϊόντων-Τεχνολογία Βυνοποίησης, Ζυθοποίησης
Ποιοτικός΄Ελεγχος Μπύρας-Μελέτη και Σχεδιασμός Βιομηχανιών Οίνου/Ζύθου και Αποσταγμάτων-Επεξεργασία Αποβλήτων-Σεμινάριο Τελειοφοίτων.
Β. Μαθήματα Υποδομής:
Μαθηματικά Ι και ΙΙ-Φυσική -Γενική Χημεία-Βιολογία-Εισαγωγή στην Οινολογία-Μορφολογία και Φυσιολογία Αμπέλου -Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ Ι και ΙΙ-Οργανική Χημεία Οργανοληπτικός-
Ποσοτική Αναλυτική Χημεία-Γενική Μικροβιολογία-Στατιστική για Τεχνολόγους Τροφίμων- Ξένη Γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV-Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγής-Αρχές Λογιστικής-Χημεία Τροφίμων-Mηχανική Τροφίμων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ-Επεξεργασία Τροφίμων-Εδαφολογία
Ποιοτικός ΄Ελεγχος, Εξασφάλιση Ποιότητας-Λογιστική Κόστους-Αρχές Συνεργατισμού-Ανάλυση Τροφίμων-Βιοχημεία-Αμπελουργία Ι και ΙΙ -Συσκευασία Τροφίμων-Μάρκετινγκ Τροφίμων- Εφαρμοσμένη Ενζυμολογία-Νομοθεσία Οίνων και Ποτών.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών συναφούς ειδικότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε τμήματα των ΑΕΙ. (Σύμφωνα με: α) το άρθρο 25 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α/11.6.2001) που ορίζει: "Το πτυχίο που χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης" και β) το άρθρο 2 του Ν.3549 ΦΕΚ 69 Α’ / 20-03-2007 τα Τ.Ε.Ι. ενσωματώνονται και συνταγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελούν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των τεχνολόγων οίνων και ποτών προβλέπονται από τον Ν. 1697/1987, αρ. φύλλου 57, άρθρο 4, Παράγραφος 3, - στο άρθρο 9 του ν.δ. 243/1969(ΦΕΚ 144) προστίθενται οι παράγραφοι 9 και 10 που έχουν ως εξής: άρθρο 9 από 1-1-1990, καταργούνται όλες οι διατάξεις του ν.δ. 243/1969 που αφορούν τη χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οινολόγου, άρθρο 10: Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου οινολόγοι θεωρούνται: A) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών των ΑΤΕΙ ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. Β) Οι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν στο πρόγραμμα των σπουδών τους πρόγραμμα οινολογικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του διεθνούς οργανισμού οίνου και αμπέλου διαρκείας τουλάχιστον 2 εξαμήνων. Γ) Οι απόφοιτοι της σχολής ΝΤΙΖΟΝ και οι κάτοχοι πτυχίου οινολόγου απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας, απόφαση Αρ. 457/98 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Οι πτυχιούχοι του τμήματος αυτού μπορούν να εργαστούν, στο δημόσιο τομέα, σε ινστιτούτα οίνου και αμπέλου, σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες ποτών, ως ελεύθεροι επαγγελματίες και ως καθηγητές υπό προϋποθέσεις, στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι πολύ θετικές, το δε ισοζύγιο του επαγγέλματος είναι θετικό, ειδικότερα στην Αττική όπου υπάρχουν μεγάλες μονάδες παραγωγής κρασιού. Οι ελληνικές οινοποιητικές επιχειρήσεις έχουν εκσυγχρονιστεί και έχουν αναβαθμίσει την ποιότητά τους, με συνέπεια να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές και να παρουσιάζουν ικανοποιητικές εξαγωγές.

Πηγές Πληροφόρησης:

  • ΑΤΕΙ Αθηνών: Tμήμα Οινολογίας-Τεχνολογίας Ποτών, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω, τηλ.: +30 210 53855-38,-04, fax: +30 210 5385504, Email:oenology@teiath.gr, website: http://www.teiath.gr/stetrod/oenology/
  • Γραφείο Διασύνδεσης Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας: Αγ.Σπυρίδωνος & Μήλου 1, TK 12210 Αιγάλεω, Αττικής, Τηλ.: (+30) 2105385180-81, Fax.: 2105385180, e-mail: career@teiath.gr, web site: http://www.career.teiath.gr/
  • AΤΕΙ Καβάλας: Άγιος Λουκάς Τ.Κ. 65404,Τηλ,. Κέντρο:+30 2510462100, email: tei@teikav.edu.gr, web site: http://www.teikav.edu.gr/el/
  • Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ Καβάλας: Κτιριακό Συγκρότημα Αγίου Λουκά, 65 404 Καβάλα, Τηλ.: +30 2510 462204, Fax.:+30 2510-462205, e-mail: gd@teikav.edu.gr, Website: http://www.teikav.edu.gr/gd/
  • ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: +30 210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr
  • Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αθήνας (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαικών Τίτλων +30 210 5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
  • Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
  • Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ), Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr
  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): Κορνάρου 2 & Ερμού, 10563 Αθήνα, τηλ.:+30 210 3230073,+30 210 3236544, +30 210 3221255, Fax:+30 210 3311338, E-mail:olme@otenet.gr, web site: http://www.olme.gr/