Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Καθηγητής Γυμναστικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η φυσική αγωγή των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Διδάσκει στους μαθητές ασκήσεις ενόργανης και ανόργανης γυμναστικής και είναι υπεύθυνος για τις σχολικές ομάδες διαφόρων αθλημάτων. Διοργανώνει τις αθλητικές συναντήσεις με σκοπό την ανάπτυξη της άμιλλας μεταξύ των μαθητών και φροντίζει επίσης για την καλή εμφάνιση του σχολείου στις σχολικές παρελάσεις και σε άλλες εκδηλώσεις.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας διαφέρουν από αυτές των υπολοίπων καθηγητών μέσης εκπαίδευσης λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου του, που είναι η φυσική αγωγή. Εργάζεται λοιπόν για πολλές ώρες όρθιος, γυμνάζοντας τους μαθητές. Οι συνθήκες εργασίας γίνονται πιο δύσκολες, όταν δεν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο στο σχολείο όπου εργάζεται και αναγκάζεται να γυμνάζει τους μαθητές σε εξωτερικούς χώρους κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Αξιολογεί τους μαθητές με κριτήριο τις παρουσίες τους την ώρα της γυμναστικής αλλά και τη διάθεσή τους για συμμετοχή στο μάθημα. Οι μαθητές δεν εξετάζονται γραπτώς στο μάθημα της γυμναστικής για να προαχθούν στην επόμενη τάξη. Το ωράριο του γυμναστή μπορεί να είναι εναλλασσόμενο (πρωί-απόγευμα) λόγω των ανεπαρκών κτιριακών εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο γυμναστής πρέπει να έχει καλή σωματική διάπλαση και υγεία για να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Πρέπει επίσης, να αγαπά τον αθλητισμό, να έχει επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες και την ικανότητα να οργανώνει και να διοικεί άτομα και ομάδες ατόμων. Απαραίτητο είναι να αγαπά τους νέους, να δείχνει κατανόηση στα προβλήματα και στις ανησυχίες τους, να είναι υπομονετικός, σταθερός και επίμονος και να προσπαθεί να τους μεταδώσει τις γνώσεις του με τρόπο απλό και κατανοητό. Οφείλει να είναι δίκαιος, αντικειμενικός και αμερόληπτος στις σχέσεις του με τους μαθητές και τους γονείς, ώστε να μη δημιουργεί πικρίες και αντιδικίες μεταξύ τους. Εκτός μαθήματος πρέπει να αποτελεί καλό και χρήσιμο φίλο για τους μαθητές του.

Σπουδές:
Σπουδές στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό μπορούν να γίνουν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη και Σέρρες), Θεσσαλίας (Τρίκαλα) και Θράκης (Κομοτηνή). Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα με πρακτική εξάσκηση σε δημόσια σχολεία. Οι πτυχιούχοι αυτών των τμημάτων μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ο στόχος του προγράμματος σπουδών των τμημάτων είναι να οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 21ου αιώνα, να συμβάλει στην αναβάθμιση του ρόλου του καθηγητή Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και του ρόλου του αθλητικού επιστήμονα στους χώρους της άθλησης και της άσκησης με την εισαγωγή νέων εξειδικευμένων μαθημάτων. Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος είναι τέσσερα εξάμηνα, τα μαθήματα είναι γενικής κατεύθυνσης και στοχεύουν στο να καταστήσουν ικανούς τους φοιτητές να διδάξουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Ο δεύτερος κύκλος είναι άλλα τέσσερα εξάμηνα κατά τα οποία διδάσκονται οι ειδικότητες -κύριες και δευτερεύουσες- όπως προπονητικής κατεύθυνσης, αθλητικές δραστηριότητες κλειστού και ανοιχτού χώρου καθώς και ειδικότητα ελληνικών παραδοσιακών χορών. Όσοι εγγράφονται ως αθλητές υποχρεώνονται να αποκτήσουν ειδικότητα στο άθλημα από το οποίο προήλθαν (π.χ. καλαθοσφαίριση, κολύμβηση κ.λπ.).
Στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό ή στην προπονητική αθλημάτων προσφέρονται σπουδές και από πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση όμως ότι οι τίτλοι σπουδών αυτών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντίστοιχα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γυμναστή προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 4, παρ. 12 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και το ΠΔ 64/1993 (ΦΕΚ 28/τ. Α/1993). Παράλληλα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γυμναστή (Εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) από τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα και τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, εφόσον βέβαια προβλέπεται διορισμός στο Δημόσιο.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί:
α. ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και στην ειδική αγωγή (για άτομα με ειδικές ικανότητες),
β. ως προπονητής ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων,
γ. ως γυμναστής σε επιχειρήσεις και δήμους,
δ. ως διευθυντής γυμναστηρίων και χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων,
ε. ως τεχνικός σύμβουλος ή επιστημονικός συνεργάτης σε αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς.
Επαγγέλματα όπως Γυμναστής, Ειδικός εκδηλώσεων και Ψυχαγωγίας, Στέλεχος θαλάσσιων πάρκων, Δάσκαλος τένις, Δάσκαλος θαλάσσιων αθλημάτων έχουν ανερχόμενη ζήτηση και προοπτική αν και κάποια από αυτά που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα ή την ψυχαγωγία, έχουν τη μορφή της εποχιακής απασχόλησης.

Πηγές Πληροφόρησης:

 • www.ypepth.gr
  LI> Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
  Βασ. Όλγας 41, 172 37 Δάφνη, τηλ.: 210/9715315,
  http://www.uoa.gr/tefaa
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πανεπιστημιούπολη, 54006
  Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310/995269 και 995276.
  http://www.auth.gr/phed/grhome.htm
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σέρρες:
  Δημ. Μαρούλη 43, 62122 Σέρρες, τηλ.: 23210/67135,
  http://www.auth.gr/tefaa-sr/
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 7o χλμ. εθνικής οδού
  Κομοτηνής - Ξάνθης, 69100 Κομοτηνή, τηλ.: 25310/39621,
  http://www.phyed.duth.gr
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Καρνές, 42100 Τρίκαλα,
  τηλ.: 24310/47003 και 47000, http://www.pe.uth.gr/index.htm
 • Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος: Προξένου Κορομηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310/282512, http://www.egve.gr
 • ΔΟΑΤΑΠ - Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο:
  210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 • ΔΟΑΤΑΠ - Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr
 • ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158 www.ypepth.gr 
 • Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων  email: srpq@ypepth.gr
Κατηγορία επαγγέλματος: