Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ζωολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη των φαινομένων της ζωής σε επίπεδο μοριακό, κυτταρικό, ιστολογικό, οργανικό, κοινωνικό και οικολογικό. Ειδικότερα, ο ζωολόγος ερευνά την προέλευση των ζώων, τις συνήθειές τους και τον κύκλο της ζωής τους, τις ασθένειές τους και τα παράσιτα που ζουν πάνω ή μέσα στο σώμα τους. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς. Ανάλογα με την ειδίκευσή του, αντικείμενο των δραστηριοτήτων του είναι η ανατομία (η δομή και μορφή των ζώων), η κυτταρική και μοριακή βιολογία, η εξέλιξη και η ζωική οικολογία (πώς τα ζώα προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους). Μπορεί, επίσης, να ασχοληθεί με τα έντομα, τα ψάρια, και τα ερπετά. Τα αποτελέσματα των ερευνών του είναι εξαιρετικά χρήσιμα για τη γεωργία, την ιατρική, τη φαρμακολογία, τη διατήρηση της άγριας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι όργανα υψηλής τεχνολογίας, όπως ειδικοί αναλυτές, μικροσκόπια, φυγόκεντροι, συσκευές ηλεκτρόλυσης και σκεύη βιολογικού εργαστηρίου αλλά και ηλεκτρονικοί υπολογιστές και σύγχρονα όργανα παρατήρησης και καταγραφής των φαινομένων ζωής.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στο εργαστήριο ή στην ύπαιθρο, όπου πολλές φορές αντιμετωπίζει αντίξοες συνθήκες. Συχνά, εγκαθίσταται για κάποιο χρονικό διάστημα στις περιοχές όπου αναπτύσσονται οι οργανισμοί που μελετά. Ορισμένοι εξειδικευμένοι επιστήμονες μένουν για μήνες στην πολική ζώνη ή στον Ισημερινό, προκειμένου να παρακολουθήσουν και να καταγράψουν τον τρόπο ζωής και τη συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου ζώου στο φυσικό του χώρο, ή να αναζητήσουν κάποιο είδος σε δύσβατες περιοχές. Επιπλέον, ο ζωολόγος μπορεί να παρακολουθεί ζώα σε ελεγχόμενες συνθήκες διαβίωσης, και να μελετά τη συμπεριφορά και την ανάπτυξη τους. Η δουλειά του στο εργαστήριο είναι πολύπλοκη, καθώς εξετάζει δείγματα ζωικών ιστών, ταξινομεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα και οδηγείται σε επιστημονικά συμπεράσματα. Επίσης, η εργασία στο εργαστήριο μπορεί να καταστεί επικίνδυνη από τα χημικά, βιολογικά και βιοχημικά υλικά που χρησιμοποιεί, αν δεν τηρούνται σχολαστικά οι κανόνες ασφαλείας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για την έρευνα, η παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα, η υπομονή και η επιμονή χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα του. Ακόμη, πρέπει να είναι υγιής και να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση γιατί πολλές φορές εργάζεται σε αντίξοες συνθήκες. Επίσης, είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τέλος, επειδή συχνά χειρίζεται ευαίσθητα ζητήματα γύρω από την εξέλιξη των ειδών οφείλει να ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμά του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου λειτουργούν οι κατευθύνσεις της Ζωολογίας και της Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου. Η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα και απαιτείται εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Προσφέρονται γνώσεις στους τομείς της Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας, Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Βιολογίας, Κυττάρου και Βιοφυσικής, Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Βοτανικής, Γενετικής και Βιοτεχνολογίας. Σπουδές παρέχονται και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά του δικαιώματα ορίζονται από τον Ν. 716/77, το Π.Δ. 541/78, το Π.Δ. 256/1998 και το Π.Δ. 50, ΦΕΚ 39/5-3-01. Επίσης έχει συνταχθεί κώδικας δεοντολογίας από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βιολογικών Ενώσεων (ECBA).

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, αλλά και ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως εργαστηριακός βιολόγος σε εργαστήρια πανεπιστημίων, σε ερευνητικά ινστιτούτα, όπως στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, σε εταιρείες παλαιοντολογικών μελετών, σε υπηρεσίες υπουργείων, οργανισμών και φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί σε διαγνωστικά κέντρα, σε νοσοκομεία, βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών κ.ά. Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε πλανητάρια, σε μουσεία ζωολογίας, φυσικής ιστορίας και απολιθωμένων δασών, αλλά και σε προστατευμένους χώρους όπου διατηρούνται, απολιθώματα ζωικών οργανισμών. Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί στα ΜΜΕ, σε εκδοτικούς οίκους ως εξειδικευμένος επιστημονικός συνεργάτης και να ασχοληθεί με την αρθρογραφία σε επιστημονικά περιοδικά. Η εξειδίκευση σε σύγχρονες ειδικότητες, όπως η γενετική, η μοριακή βιολογία, η ιχθυολογία και η βιο-τεχνολογία, δημιουργεί πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης για το μέλλον.

Πηγές Πληροφόρησης:

  • ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: 210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277274-8, 7283780, φαξ: 210-7274065, www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm.
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη, 540 06, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-998250 - 80, φαξ: 2310-998252, www.bio.auth.gr
  • Πανεπιστήμιο Πάτρας: Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη (Οδός Αριστοτέλους), 265 00, Ρίο, Πάτρα, τηλ.: 2610-997538, 997605, 997493, φαξ: 2610-991606, www.biology.upatras.gr
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης: Τμήμα Βιολογίας, Βασιλικά Βουτών, 714 09, Ηράκλειο, τηλ.: 2810-394400 - 2, φαξ: 2810-394408, www.biology.uoc.gr
  • Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων: Σωκράτους 79-81, 104 32, Αθήνα, τηλ.: 210-5224632, www.pev.gr
Κατηγορία επαγγέλματος: