Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Οπτικών Ινών

Γενικές πληροφορίες

Ο Τεχνικός Οπτικών Ινών (ΤΟΙ) ασχολείται με την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη συντήρηση και την επίλυση προβλημάτων σχετικά με τις οπτικές ίνες.

Πρόκειται για μια δουλειά που συνδυάζει την τεχνική δεξιότητα με τη φυσική κατάσταση, χρειάζεται καλός συντονισμός ματιού και χεριού, ικανότητα κατανόησης πολύπλοκων διαγραμμάτων και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, πνεύμα ομαδικής εργασίας.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΤΟΙ μπορεί να απασχοληθεί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΤΟΙ εργάζεται σε συνθήκες εργαστηρίου αλλά και στην ύπαιθρο, οπότε υφίσταται διάφορες καιρικές συνθήκες. Επίσης ενδέχεται να χρειαστεί να δουλέψει κάτω από το έδαφος ή και σε ύψος. Αν και χρησιμοποιεί μηχανήματα για τη διεκπεραίωση της εργασίας του, χρειάζεται να έχει φυσική κατάσταση.

Προοπτικές

Ένας ΤΟΙ, ανάλογα με την εμπειρία του, μπορεί να τεθεί επικεφαλής ομάδας τεχνικών ή να αναλάβει πιο διοικητικά καθήκοντα.

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: