Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αναλυτής Διαδικτυακών Συστημάτων και Επικοινωνιακών Δεδομένων

Γενικές πληροφορίες

Ο Αναλυτής Διαδικτυακών Συστημάτων και Επικοινωνιακών Δεδομένων (ΑΔΣΕΔ) ασχολείται με την ανάλυση, το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση συστημάτων Η/Υ και διαδικτύου, αλλά και άλλα συστήματα επικοινωνιακών δεδομένων. Σχεδιάζει αναλύει και δημιουργεί μοντέλα δικτύων, ερευνά και προτείνει ανάλογο λογισμικό, βοηθάει στην επίλυση προβλημάτων, καθώς και επιβλέπει ενίοτε τους προγραμματιστές κτλ.

Μεταξύ των δεξιοτήτων που χρειάζεται κάποιος για να γίνει ΑΔΣΕΔ είναι η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η άριστη γνώση Η/Υ, διαδικτύου και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κ.ά.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΑΔΣΕΔ μπορεί να εργαστεί για το δημόσιο, σε εταιρείες ή οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, τεχνικές συμβουλευτικές εταιρείες, εταιρείες που σχεδιάζουν δίκτυα και υπολογιστές και σε συναφείς χώρους.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΑΔΣΕΔ εργάζεται το ισχύον ωράριο, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί να δουλέψει εκτός ωραρίου, όταν υπάρχει κάποια προθεσμία που θα πρέπει να τηρηθεί ή κάποιο πρόβλημα προς επίλυση. Οι συνθήκες εργασίας είναι αυτές του γραφείου, αλλά ανάλογα με το έργο που έχει αναλάβει είναι πιθανό να χρειαστεί να ταξιδέψει για μικρά χρονικά διαστήματα. Επίσης ορισμένες φορές χρειάζεται να εργαστεί στο σπίτι.

Προοπτικές

Ένας ΑΔΣΕΔ μπορεί να εξελιχθεί σε επικεφαλής τμήματος, ανάλογα με την εταιρεία ή τον οργανισμό όπου εργάζεται ή να εργαστεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας.

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: