Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές από τις επαγγελματικές ικανότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά, ορισμένα από τα οποία, κατά περίπτωση, αναζητούν οι εταιρείες στους εργαζομένους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα διαθέτετε όλα για να βρείτε εργασία. Ανάλογα με τη θέση εργασίας, κάποια είναι περισσότερα απαραίτητα και κάποια όχι. Ωστόσο, ορισμένα σίγουρα είναι τα δυνατά σας σημεία, στα οποία πρέπει να επικεντρωθείτε και να τα συνδυάσετε με τις θέσεις εργασίας που αναζητάτε.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Διοικητικές ικανότητες:
  • Προγραμματισμός
  • Οργάνωση
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών/αρμοδιοτήτων
  • Εκχώρηση πρωτοβουλιών/αρμοδιοτήτων
  • Ανάπτυξη υφισταμένων
  • Διοίκηση ομάδων
  • Έλεγχος
 • Αναζήτηση πληροφοριών
 • Αναλυτική σκέψη
 • Αναγνώριση τάσεων
 • Ικανότητα σύνθεσης
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Λήψη αποφάσεων
 • Πειθώ/επηρεασμός άλλων
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης
 • Διαχείριση χρόνου
 • Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων
 • Επίγνωση της προσωπικής επίπτω
 • Προτεραιότητα στην επαγγελματική σταδιοδρομία
 • Επιθυμία ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
 • Επιμονή στην επίτευξη στόχων
 • Αντίληψη/ταχύτητα μάθησης
 • Κοινή λογική
 • Αυτοέλεγχος/αντοχή στην πίεση και το στρες
 • Αυτοπεποίθηση
 • Ευελιξία/προσαρμοστικότητα
 • Αποτελεσματικότητα
 • Προσανατολισμός στα αποτελέσματα
 • Τάξη/επιμέλεια/προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δημιουργικότητα/καινοτομία
 • Συνεργασιμότητα
 • Προθυμία/διάθεση
 • Αποφασιστικότητα
 • Συνέπεια/ευσυνειδησία/υπευθυνότητα/επαγγελματισμός
 • Θετικό πνεύμα/αισιοδοξία/ενθουσιασμός
 • Διαπροσωπική ευαισθησία

Επιστροφή


 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop