Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οι εταιρείες ανάλογα με το μέγεθος, το είδος, την κουλτούρα τους χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους για να κάνουν μια συνέντευξη. Μεγάλες εταιρείες εφαρμόζουν συγκεκριμένη μεθοδολογία, ο υποψήφιος περνάει από πολλές συνεντεύξεις κυρίως από τους υπεύθυνους των τμημάτων και το Διευθυντή Προσωπικού, ενώ μπορεί να περάσει και από ψυχομετρικά τεστ ανάλογα με τη θέση.

Σε μικρότερες εταιρείες ή οικογενειακές επιχειρήσεις τα πράγματα είναι πολύ πιο απλοποιημένα, αλλά και πάλι η διαδικασία εξαρτάται από τη θέση.

Σε φορείς ή οργανισμούς η συνέντευξη μπορεί να γίνει από έναν ή πολλούς συνεντευκτές, ομαδικά με άλλους υποψηφίους ή ατομικά.

Για να σας βοηθήσουμε, έχουμε καταγράψει μερικές από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης. Αυτές θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε και να αποκτήσετε περισσότερη άνεση στην έκφραση και να συγκροτήσετε τη σκέψη σας. Επίσης, θα βρείτε μια λίστα χαρακτηριστικών που επηρεάζουν θετικά τους πιθανούς εργοδότες, καθώς και έναν οδηγό «καλής συνέντευξης» για να προετοιμαστείτε όσο γίνεται περισσότερο. Όλα όσα προτείνουμε είναι σχετικά και διαφοροποιούνται ανάλογα με την κάθε επιχείρηση ή το φορέα στον οποίο απευθύνεστε.


Επιστροφή

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop