Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Πιστοποίηση (abbreviation): 
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Φορέας πιστοποίησης: 
ΟΠΑ
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Εκπαιδευτικοί - Διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης
Κατηγορία (terms): 
Εκπαίδευση