Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Certification in Risk Management Assurance

Πιστοποίηση (abbreviation): 
CRMA
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
The Institute of Internal Auditors
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Internal audit practitioners
Κατηγορία (terms): 
Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος