Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Certification in Control Self-Assessment

Πιστοποίηση (abbreviation): 
CCSA
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
The Institute of Internal Auditors
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Risk managers
Κατηγορία (terms): 
Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά