Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Certified Financial Services Auditor

Πιστοποίηση (abbreviation): 
CFSA
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
The Institute of Internal Auditors
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Financial sector auditors
Κατηγορία (terms): 
Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος
Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά