Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Certified Government Auditing Professional

Πιστοποίηση (abbreviation): 
CGAP
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
The Institute of Internal Auditors
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Public sector auditors
Κατηγορία (terms): 
Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος