Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Advance Diploma in International Taxation

Πιστοποίηση (abbreviation): 
ADIT
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
Chartered Institute of Taxation
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Tax professionals
Κατηγορία (terms): 
Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος


Αναλυτικές πληροφορίες


Τι είναι;
H πιστοποίηση ADIT (Advanced Diploma in International Taxation) είναι μία εξειδικευμένη πιστοποίηση στα διεθνή φορολογικά.

Τι μου προσφέρει;
Ο τίτλος εξασφαλίζει την παγκόσμια αναγνώριση εξειδίκευσης σε φορολογικά θέματα.
Τα επαγγελματικά οφέλη (professional benefits) του προγράμματος είναι:
  • Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση
  • Χρήση του διακριτικού τίτλου ADIT
  • Αναγνώριση από το Βρετανικό Chartered Institute of Taxation και κατά συνέπεια αναγνώριση από την αγορά

Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται κυρίως;
Επαγγελματίες στον χώρο της φορολογικής συμβουλευτικής.

Εξετάσεις
Οι εξετάσεις του ΑDIT διενεργούνται μία φορά τον χρόνο (κάθε Ιούνιο). Η προθεσμία υποβολής συμμετοχής είναι το τέλος Φεβρουαρίου. Η συμμετοχή στις εξετάσεις κοστίζει €270. Οι εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν και εξ αποστάσεως.

Ύλη
Η ύλη του ADIT είναι πολύ απαιτητική και προτείνεται να διαβάσετε το παρακάτω αρχείο PDF που την περιγράφει.

Διάρκεια
Η διάρκεια είναι περίπου 1 χρόνος και προσφέρεται η δυνατότητα αντί για τη συμμετοχή στα Paper II και ΙΙΙ η συγγραφή μίας διπλωματικής εργασίας με θέμα της επιλογής σας (σχετικό πάντα με τα φορολογικά δρώμενα).

*Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).