Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Certified Internal Auditor

Πιστοποίηση (abbreviation): 
CIA
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
The Institute of Internal Auditors
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Internal Αuditors - Risk Μanagers
Κατηγορία (terms): 
Οικονομικά / ΧρηματοοικονομικάΑναλυτικές πληροφορίες


Τι είναι;
Η επαγγελματική πιστοποίηση CΙA είναι η μόνη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση για εσωτερικούς ελεγκτές, μέσω της οποίας επιδεικνύεται η επάρκεια και ο επαγγελματισμός στο πεδίο του εσωτερικού ελέγχου. Το διαγώνισμα προσφέρεται σε περισσότερες από 10 γλώσσες. Το διαγώνισμα είναι computer based.

Τι μου προσφέρει;
To CIA αποτελεί τον πιο αναγνωρίσιμο επαγγελματικό τίτλο για ανθρώπους που στοχεύουν σε καρίερα στον εσωτερικό έλεγχο. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) ιδρύθηκε το 1941 και απαριθμεί περισσότερα από 70.000 μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες. Το ΙΙΑ πραγματοποίησε μία έρευνα απολαβών και διαπίστωσε ότι οι πιστοποιημένοι εσωτερικοί ελεγκτές αμοίβονται 18% περισσότερο από τους μη πιστοποιημένους.
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται κυρίως;
Επαγγελματίες στον χώρο του εσωτερικού ελέγχου (Internal Auditors, Risk managers).

Προϋποθέσεις εγγραφής
 • Ακαδημαϊκός τίτλος ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή τίτλος από πανεπιστήμιο του εξωτερικού 
 • Δύο χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου (ή του λογιστικού ελέγχου)
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Προθεσμίες εγγραφής - Εξετάσεις
Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να κλείσει ραντεβού για computer based εξετάσεις μερικές εβδομάδες πρίν την ημερομηνία που επιθυμεί μέσω του site του Pearson VUE. Εξετάσεις δίνονται όλο το χρόνο.

Ύλη

Μέρος 1: Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή στην εταιρική διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και τον έλεγχο

 • ΙΙΑ best practices
 • responsibilities of the internal audit activity
 • independence and objectivity
 • governance concepts
 • risk identification and management
 • management controls 
 • audit planning.

Μέρος 2: Διεξαγωγή Εσωτερικού Ελέγχου

 • conducting audit engagements
 • types of engagements (technology, financial, or operational)
 • fraud elements
 • audit engagement tools
 • audit documentation and reporting
 • follow-up procedures.

Μέρος 3: Ανάλυση και Πληροφοριακά Συστήματα

 • business process analysis
 • quality management
 • balanced scorecard
 • financial accounting
 • managerial accounting
 • regulatory and economic impacts on business
 • information technology concepts

Μέρος 4: Προσόντα Εταιρικής Διοίκησης (μπορεί να επιτευχθεί εξαίρεση από κάποια μαθήματα)

 • strategic decision-making
 • competitive analysis and strategies
 • product and industry life cycles
 • managing in a global business environment
 • organizational behavior
 • team building
 • negotiation
 • leadership skills
*Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).