Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Certified Information Systems Auditor

Πιστοποίηση (abbreviation): 
CISA
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
ISACA
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
IS/IT Auditors - IS/IT Consultants - IS/IT Audit Managers - Security Professionals - Non-IT Auditors
Κατηγορία (terms): 
ΠληροφορικήΑναλυτικές πληροφορίες


Τι είναι;
Η πιστοποίηση CISA (Certified Information Systems Auditor USA), που απονέμεται από το  ISACA, απευθύνεται σε στελέχη που θέλουν να ασχοληθούν με τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων, τον εσωτερικό έλεγχο και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Τι μου προσφέρει;
Οι CISAs αναγνωρίζονται διεθνώς ως επαγγελματίες με γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία και αξιοπιστία στη διαχείριση των τρωτών σημείων, στο να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση, να προτείνουν λύσεις και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση.

Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται κυρίως;
Η πιστοποίηση CISA απευθύνεται κυρίως στους εξής επαγγελματίες:
•IS/IT Auditors
•IS/IT Consultants
•IS/IT Audit Managers
•Security Professionals

Προϋποθέσεις εγγραφής
•Ακαδημαϊκός τίτλος ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή τίτλος από πανεπιστήμιο του εξωτερικού 
•Πέντε χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον έλεγχο ή την ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
•Αποδοχή του κώδικα δεοντολογίας (Code of Professional Ethics)
•Αποδοχή των Προτύπων Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems Auditing Standards) 
•Αποδοχή της πολιτικής συνεχούς επιμόρφωσης (continuing professional education policy-CPE)
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Προθεσμίες εγγραφής - Εξετάσεις
Στην Ελλάδα, οι εξετάσεις CISA διενεργούνται 2 φορές ετησίως (Ιούνιο και Δεκέμβριο) στις εγκαταστάσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Ύλη
Η ύλη χωρίζεται στους εξής τομείς:
Τομέας 1: Η διαδικασία Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων Ελέγχου
Τομέας 2: Διακυβέρνηση και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων
Τομέας 3: Απόκτηση, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων 
Τομέας 4: Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, Συντήρηση και Υποστήριξη
Τομέας 5: Προστασία των περιουσιακών πληροφοριακών στοιχείων
*Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).