Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Certified Associate in Project Management

Πιστοποίηση (abbreviation): 
CAPM
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
Project Management Institute
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Project Managers (Διαχειριστές πάσης φύσεως έργων) - Στελέχη διοίκησης - Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Κατηγορία (terms): 
Διαχείριση ΈργωνΑναλυτικές πληροφορίες


Τι είναι;
Η επαγγελματική πιστοποίηση CAPM απευθύνεται σε επαγγελματίες με μικρή ή και καθόλου εμπειρία στο Project Management. 

Τι μου προσφέρει;
Παρέχει βασικές γνώσεις project management, διδάσκει τη βασική ορολογία και τις διαδικασίες για επιτυχημένη διαχείριση έργων.

Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται κυρίως;
Εάν είστε ένας λιγότερο έμπειρος διαχειριστής έργων που θέλει να θεμελιώσει τις ικανότητές του, να παρουσιάσει την αφοσίωσή του στις αρχές της διαχείρισης έργων και να ανελιχθεί επαγγελματικά, η πιστοποίηση CAPM σας εγγυάται την επίτευξη των στόχων σας.
Προυποθέσεις εγγραφής:
  • Απολυτήριο λυκείου
ή
  • 1500 ώρες εμπειρίας
ή
  • 23 ώρες εκπαίδευσης project management

Προθεσμίες εγγραφής - Εξετάσεις
Η εξέταση CAPM περιλαμβάνει 150 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το ινστιτούτο PMI και άλλοι πιστοποιημένοι φορείς διενεργούν μαθήματα προετοιμασίας. Το τεστ είναι computer based και η συμμετοχή σε αυτό είναι 250 ευρώ. 

Ύλη
Οι 15 ερωτήσεις του τεστ αφορούν τα γνωστικά πεδία που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα με την αντίστοιχη βαρύτητα.

Γνωστικό πεδίο ερωτήσεων

Ποσοστό εμφάνισης ερωτήσεων
στο τεστ

Εκκίνηση του έργου

13%

Σχεδιασμός του έργου

24%

Πραγματοποίηση του έργου

30%

Έλεγχος της πορείας του έργου

25%

Κλείσιμο του έργου

8%

Η διαφορά με την πιστοποίηση PMP έγκειται στο στυλ των ερωτήσεων. Στην εξέταση CAPM οι ερωτήσεις ζητούν απαντήσεις σε ορισμούς και αναφορές του βιβλίου PMBOK (Project Management Body of Knowledge).
*Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).