Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Project Management Professional

Πιστοποίηση (abbreviation): 
PMP
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
Project Management Institute
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Project Managers (Διαχειριστές πάσης φύσεως έργων) - Διαχειριστές χαρτοφυλακίου έργων - Στελέχη διοίκησης - Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Κατηγορία (terms): 
Διαχείριση Έργων
Οικονομικά / ΧρηματοοικονομικάΑναλυτικές πληροφορίες


Τι είναι;
Η επαγγελματική πιστοποίηση PMP είναι η πιο σημαντική και αναγνωρισμένη πιστοποίηση για διαχειριστές σύνθετων έργων (project managers). H πιστοποίηση PMP αποδεικνύει ότι έχετε την ικανότητα, την εμπειρία και την εκπαίδευση να καθοδηγείτε επιτυχημένα έργα.

Τι μου προσφέρει;
Η αναγνώριση που προσφέρει η πιστοποίηση PMP συνοδεύεται συνήθως από αυξημένη «εμπορευσιμότητα» στην αγορά εργασίας και υψηλότερο μισθό (σύμφωνα με έρευνα του PMI - PMI Project Management Salary Survey–Seventh Edition).

Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται κυρίως;
Εάν είστε ένας έμπειρος διαχειριστής έργων που θέλει να θεμελιώσει τις ικανότητές του, και να τις κάνει διακριτές στους εργοδότες, καθώς και να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας, η πιστοποίηση PMP είναι η σωστή επιλογή για εσάς.

Προϋποθέσεις εγγραφής
  • Ακαδημαϊκός τίτλος ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή τίτλος από πανεπιστήμιο του εξωτερικού 
  • Τρία χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα του project management
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας (εναλλακτικά, απολυτήριο λυκείου και 5 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στον τομέα του project management) 

Προθεσμίες εγγραφής - Εξετάσεις
Η διάρκεια του διαγωνίσματος είναι τέσσερις (4) ώρες και μέσα σε αυτό το διάστημα ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Η εξέταση μπορεί να γίνει μέσα από υπολογιστή (CBT) ή με τον παραδοσιακό τρόπο στο χαρτί (PBT).
Τα κόστη παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

computer based

paper based

Member

340 €

205 €

Non-member

465 €

335 €

Ύλη
Οι 200 ερωτήσεις του τεστ αφορούν τα γνωστικά πεδία που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα με την αντίστοιχη βαρύτητα.

Γνωστικό πεδίο ερωτήσεων

Ποσοστό εμφάνισης ερωτήσεων
στο τεστ

Εκκίνηση του έργου

13%

Σχεδιασμός του έργου

24%

Πραγματοποίηση του έργου

30%

Έλεγχος της πορείας του έργου

25%

Κλείσιμο του έργου

8%

*Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).