Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Certificate in Internal Auditing

Πιστοποίηση (abbreviation): 
CertIA
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
Association of Chartered Certified Accountants UK
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Εσωτερικούς ελεγκτές
Κατηγορία (terms): 
Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος


Αναλυτικές πληροφορίες


Τι είναι;
O επαγγελματικός τίτλος CertIA προσφέρει μία αρκετά ικανοποιητική εισαγωγή στα διεθνή πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου (ISA).

Τι μου προσφέρει;
Ο τίτλος βοηθάει τον κάτοχό του να κατανοήσει τα διεθνή πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου και τις βασικές απαιτήσεις τους μέσα από πραγματικά επιχειρησιακά παραδείγματα (case studies).

Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται κυρίως;
Επαγγελματίες στον χώρο της λογιστικής και του εσωτερικού ελέγχου.

Εξετάσεις
Οι εξετάσεις του CertIΑ είναι computer based και τα μαθήματα γίνονται on-line. Επιθυμητό είναι οι μαθητές να έχουν ένα αντίγραφο των International Standards on Auditing.

Ύλη
Η ύλη απαρτίζεται από:
Μέρος πρώτο
Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή στην εταιρική διακυβέρνηση, τον κίνδυνο και τον έλεγχο:
 • Εναρμόνιση με τα πρότυπα του Ινστιτούτου εσωτερικών ελεγκτών (IIA)(15-25%) 
 • Καθιέρωση πλάνου ενσωματώνοντας κίνδυνο, για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της δραστηριότητας των εσωτερικών ελεγκτών (15-25%)
 • Κατανόηση του ρόλου του εσωτερικού ελεγκτή στην εταιρική διακυβέρνηση (10-20%)
 • Άλλοι ρόλοι και αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή (0-10%)
 • Στοιχεία διακυβέρνησης, κινδύνου και ελέγχου (15-25%)
 • Διαχείριση εμπλεκόμενων μερών (15-25%)
Μέρος δεύτερο
Διεξαγωγή εσωτερικού έλεγχου:
 • Δεσμεύσεις (25-35%)
 • Συγκεκριμένες δεσμεύσεις (25-35%)
 • Παρακολούθηση αποτελεσμάτων (5-15%)
 • Ανίχνευση στοιχείων απάτης (5-15%)
 • Εργαλεία Διασύνδεσης (15-25%) 
Μέρος τρίτο
Ανάλυση και Πληροφοριακά συστήματα:
 • Εταιρικές διαδικασίες (15-25%)
 • Χρηματοοικονομικά και λογιστική (15-25%)
 • Διοικητική λογιστική (10-20%)
 • Θεσμικό, νομικό και οικονομικό πλαίσιο (5-15%)
 • Πληροφοριακά συστήματα (30-40%)
Μέρος τέταρτο
Εταιρική Διοίκηση:
 • Στρατηγική διοίκηση (20-30%)
 • Παγκόσμιο εταιρικό περιβάλλον (15-25%)
 • Οργανωσιακή συμπεριφορά (15-25%)
 • Διοικητικές δεξιότητες (20-30%)
 • Διαπραγματεύσεις (5-15%)

Διάρκεια
O υποψήφιος συνήθως πρέπει να δουλέψει 25 ώρες για να διαβάσει το on-line υλικό και να συμπληρώσει κάποια τεστ αξιολόγησης. Λογικά σε μέσα σε 2 μήνες ο υποψήφιος είναι έτοιμος να αποκτήσει το πιστοποιητικό.To κόστος του πιστοποιητικού είναι περίπου 300€.
*Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).