Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων

Γενικές πληροφορίες

Ο Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (ΔΒΔ) ασχολείται με την απόδοση, αρτιότητα και ασφάλεια μιας βάσης δεδομένων. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ασχολείται και με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τα προβλήματα λειτουργίας της. Μερικά από τα καθήκοντά του είναι ο έλεγχος των αδειών πρόσβασης, η διαμόρφωση, διαχείριση και ο έλεγχος σχεδίων για ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων, η συχνή επικοινωνία με τους τεχνικούς και άλλους τεχνίτες, προκειμένου να είναι σίγουρος ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά κτλ.

Μεταξύ των δεξιοτήτων που χρειάζεται να έχει ένας ΔΒΔ είναι η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων, η άριστη γνώση συστημάτων Η/Υ, η οργανωτικότητα κτλ.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΔΒΔ μπορεί να εργαστεί σε μια ποικιλία οργανισμών, όπου υπάρχει ανάγκη για την τήρηση βάσης δεδομένων, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (π.χ. τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις λιανικής κτλ.). Επίσης μπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΔΒΔ εργάζεται σε περιβάλλον γραφείου, αλλά μπορεί να εργαστεί και εκτός γραφείου (π.χ. στο σπίτι). Οι ώρες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου. Όταν χρειάζεται να κάνει συντήρηση ή να αναπτύξει ένα έργο, εργάζεται εκτός των συνηθισμένων ωρών εργασίας. Μάλιστα συχνά χρειάζεται να είναι σε ετοιμότητα για τις περιπτώσεις που προκύπτει σημαντικό πρόβλημα.

Προοπτικές

Η εξέλιξη ενός ΔΒΔ εξαρτάται από τον τομέα και τον χώρο όπου εργάζεται. Σε μεγάλους οργανισμούς μπορεί να τεθεί επικεφαλής τμήματος και να αναλάβει περισσότερες ευθύνες. Επίσης μπορεί να μεταπηδήσει σε τομείς όπως η ανάπτυξη συστημάτων, η διαχείριση προγραμμάτων και δικτύων, ή η αρχιτεκτονική βάσεως δεδομένων.

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: