Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δίνουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, αλλά βοηθούν και τους ανέργους στο να ειδικευθούν σε διάφορες ειδικότητες, με στόχο την ανεύρεση εργασίας. 


Επαγγελματική κατάρτιση για όλουςΕπαγγελματική κατάρτιση για δημοσίους υπαλλήλους

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop