Αιτήσεις τώρα για θέσεις 45 ειδικοτήτων

Θέσεις 45 διαφορετικών ειδικοτήτων βρίσκονται αυτή την ώρα στη διάθεση των υποψηφίων για υποβολή αιτήσεων, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Πρόκειται για 405 προσλήψεις, μόνιμες και εποχικές, που διαθέτουν Δήμοι και φορείς σε όλη τη χώρα.

Οι 122 θέσεις αφορούν εποχικό προσωπικό ενώ οι 283 αφορούν μονίμους.

569 προσλήψεις με 21 προκηρύξεις

Δήμοι και φορείς της χώρας ενισχύονται με 569 υπαλλήλους 53 ειδικοτήτων, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα προσληφθεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Το workenter.gr σας παραθέτει την λίστα με τις ειδικότητες:

Διορισμός για απόφοιτους Λυκείου και πτυχιούχους ΙΕΚ

Δήμοι και φορείς ενισχύονται με 341 υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Συγκεκριμένα κριτήρια οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου, μέσω Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ).

396 θέσεις εργασίας για 51 ειδικότητες

Δήμοι και φορείς της χώρας επιλέγουν 396 υπαλλήλους 51 ειδικοτήτων. Θα προσληφθεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

368 προσλήψεις σε δώδεκα φορείς

Δώδεκα φορείς προσλαμβάνουν 368 υπαλλήλους 36 ειδικοτήτων. Θα επιλεγούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις σε 22 προκηρύξεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής προσωπικού σε δήμους και φορείς όλης της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα προσληφθούν υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

403 νέες μόνιμες προσλήψεις

Ανοίγει σε 16 μέρες από σήμερα το ηλεκτρονικό σύστημα του ΑΣΕΠ για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν στην πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Δουλειά σε είκοσι φορείς για 305 άτομα

20 φορείς της χώρας ενισχύονται με 305 υπαλλήλους 39 ειδικοτήτων, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα προσληφθούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

Τρεις προκηρύξεις για 525 μονίμους

Θερινό μπαράζ 525 μονίμων προσλήψεων από το ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει, ήδη, ετοιμάσει τον μηχανισμό της, για να δεχθεί ηλεκτρονικές αιτήσεις για τρεις προκηρύξεις μονίμων.

762 νέες προσλήψεις με 8 προκηρύξεις

Οκτώ προκηρύξεις στη διάθεση των υποψηφίων για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Δήμοι και φορείς της χώρας επιλέγουν 762 υπαλλήλους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), μέσω ΑΣΕΠ.

22 προκηρύξεις για 375 προσλήψεις

22 φορείς της χώρας ενισχύονται με 375 υπαλλήλους 56 ειδικοτήτων. Θα επιλεγούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ:

48 προσλήψεις σε 40 περιοχές από την Lidl Hellas

Αυτές είναι οι προσλήψεις που κάνει η Lidl Hellas, την παρούσα περίοδο, σύμφωνα με τον ιστότοπο workenter.gr.

Συγκεκριμένα, αυτό το διάστημα ενισχύεται με 48 υπαλλήλους έντεκα ειδικοτήτων σε 40 περιοχές.

Συγκεκριμένα:

Έως την Παρασκευή αιτήσεις για 321 θέσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής προσωπικού σε δήμους και φορείς όλης της χώρας. Συνολικά, θα προσληφθούν 321 υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

468 μόνιμες προσλήψεις σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ προχωρούν σε νέες προσλήψεις, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Συγκεκριμένα θα ενισχυθούν με 468 μονίμους.

Θα επιλεγούν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

393 μόνιμες προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ με την προκήρυξη 1/2022.

16 προκηρύξεις δίνουν δουλειά σε 249 άτομα

Δήμοι και φορείς της χώρας ενισχύονται με 249 υπαλλήλους 35 ειδικοτήτων, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα προσληφθούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Ο κατάλογος με τις ειδικότητες που ζητούνται:

413 νέες θέσεις εργασίας με 17 προκηρύξεις

Δεκαεπτά προκηρύξεις στη διάθεση των υποψηφίων για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Δήμοι και φορείς της χώρας επιλέγουν 413 υπαλλήλους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

338 προσλήψεις σε 17 φορείς

Δήμοι και φορείς προσλαμβάνουν 338 υπαλλήλους 35 ειδικοτήτων, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα επιλεγούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Το workenter.gr σας παραθέτει την λίστα με τις ειδικότητες:

ΔΕΔΔΗΕ: 393 μόνιμες προσλήψεις σε 79 περιοχές

393 άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα εργαστούν σε 79 περιοχές, για τον ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workente.gr.

Λίστα

Ο κατάλογος με τις ειδικότητες:

ΔΕΔΔΗΕ: Βγήκε η προκήρυξη για σχεδόν 400 μόνιμες προσλήψεις

Εκδόθηκε  η προκήρυξη του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 393 συνολικά θέσεων, προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αναφέρει ο ιστότοπος dikaiologitika.gr.

Μόνιμοι 36 ειδικοτήτων στο Εθν. Τυπογραφείο

Το ΑΣΕΠ απέστειλε σήμερα το μεσημέρι (10/6) στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την μεγάλη προκήρυξη του υπουργείου Παιδείας για την πρόσληψη 282 μονίμων υπαλλήλων (3Κ/2022), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Με το νέο διαγωνισμό θα επιλεγεί προσωπικό 36 διαφορετικών ειδικοτήτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Σελίδες