Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στο Δημόσιο 403 νέοι υπάλληλοι με 4 προκηρύξεις

Στην πρόσληψη 403 νέων υπαλλήλων προχωράει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και το υπουργείο Πολιτισμού, μέσα από τέσσερις διαγωνισμούς, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Να σημειωθεί πως οι εν λόγω προκηρύξεις, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Ζητείται προσωπικό τριών βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), 19 διαφορετικών ειδικοτήτων.

Ειδικότητες

Η λίστα με τις ειδικότητες που ζητούνται, έχει ως εξής:

 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • ΤΕ Ταμείων και υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Μηχανοτεχνίτες
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων (Οξυγονοσυγκολλητές)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Προωθητών, Κλαρκ, Εκσκαφέων)
 • ΔΕ Τεχνικών Ορυχείων
 • ΔΕ Τεχνικών Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή επιτήρηση)
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων
 • ΔΕ Χειριστών Ερπυστριοφόρων (Με καδότροχο)
 • ΔΕ Βοηθών Χειριστών Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων (Με καδότροχο)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
 • ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα
 • ΔΕ Φυλάκων
 • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικών ΑΗΣ, ΥΗΣ και αεροστροβίλων (Τ4/Δ)
 • ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας (Μουσεία)

Προκηρύξεις

Πατήστε πάνω στους ενεργούς συνδέσμους των θεμάτων και δείτε αναλυτικά ειδικότητες, προθεσμίες και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop