Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

41 προσλήψεις για οκτώ ειδικότητες στην Περιφέρεια Αττικής

Ξεκίνησε το Σάββατο 19 Αυγούστου 2023 η υποβολή αιτήσεων για 41 προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής μέσω ΑΣΕΠ (asep.gr). Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώστε ποιες ειδικότητες που ζητούνται:

 • ΠΕ Κτηνίατροι
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 • ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • ΔΕ Οδηγοί

Σημειώστε την λίστα με τις περιοχές:

 • Αθήνα
 • Ελευσίνα
 • Πειραιάς
 • Καλλιθέα
 • Άλιμος
 • Αιγάλεω
 • Μαρούσι
 • Παλλήνη

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν,  την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ασεπ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής υποβολής αιτήσεων,  στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής https://emp.attica.gov.gr.

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής το οποίο έχει αναρτηθεί στο ως άνω αναφερόμενο διαδικτυακό τόπο.

Προσοχή: Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία οριστικής υποβολής από τον υποψήφιο.

Ο αριθμός της καταχωρημένης αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής είναι διαθέσιμα έπειτα από την ολοκλήρωση και οριστική υποβολή της αίτησης επιλέγοντας το πεδίο Εκτύπωση-Αποθήκευση.

Η αίτηση τελεί σε πλήρη αντιστοιχία με το εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ασεπ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, παρέχεται δε και σε εκτυπώσιμη μορφή.

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop