Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

600+100 μόνιμοι στη Δικαστική Αστυνομία

Με 700 μονίμους υπαλλήλους, σε όλη τη χώρα, θα ενισχυθεί ο νεοσύστατος θεσμός της Δικαστικής Αστυνομίας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Έγκυρες πληροφορίες του workenter.gr – προερχόμενες από το υπουργείο Δικαιοσύνης – αναφέρουν ότι θα προσληφθούν:

 • 600 ένστολοι που θα συγκροτήσουν το Αστυνομικό Τμήμα
 • 100 υπάλληλοι που θα στελεχώσουν το Πολιτικό Τμήμα

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι ο αριθμός των θέσεων μπορεί οριακά ν’ αυξηθεί, όταν θα ξεκινήσει η επεξεργασία της προκήρυξης.

Η εμπλοκή του ΑΣΕΠ σ αυτή την προκήρυξη μονίμων είναι ελάχιστη. Στην πραγματικότητα οι προσλήψεις θα γίνουν εκτός ΑΣΕΠ.

Στάδια έκδοσης

Τα στάδια έκδοσης της προκήρυξης (στη παρένθεση ο φορέας που θα το ολοκληρώσει), έχουν ως εξής:

 • Δημιουργία προκήρυξης (Διεύθυνση Διοικητικού υπ. Δικαιοσύνης)
 • Υποβολή αιτήσεων (Γραμματείες Δικαστηρίων όλης της χώρας)
 • Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (υπ. Δικαιοσύνης)
 • Εκδίκαση πιθανών ενστάσεων (ΑΣΕΠ)
 • Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (υπ. Δικαιοσύνης)

Πως θα γίνει η επιλογή των υποψηφίων

 • Για το πολιτικό προσωπικό: Ψυχοτεχνικές και υγειονομικές εξετάσεις - Γραπτές εξετάσεις - Προφορικές εξετάσεις
 • Για το αστυνομικό προσωπικό: Ψυχοτεχνικές και υγειονομικές εξετάσεις - Αθλητικές δοκιμασίες - Γραπτές εξετάσεις - Προφορικές
  εξετάσεις

Οι υποψήφιοι για να διοριστούν, θα πρέπει να περάσουν διαδοχικά τα στάδια που αναφέρονται παραπάνω και να είναι επιτυχόντες σ΄ αυτά.

Δηλαδή, ο υποψήφιος που διεκδικεί θέση στο πολιτικό τμήμα, για να δώσει γραπτές εξετάσεις θα πρέπει πρώτα να έχει περάσει την ψυχοτεχνική και την υγειονομική εξέταση.

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop