Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Προσλήψεις σε 20 δήμους - 299 νέες θέσεις για υποψηφίους 35 ειδικοτήτων

Μπαράζ προσλήψεων σε όλη τη χώρα από 20 δήμους μέσω ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα επιλεγεί προσωπικό όλων των προσόντων και βαθμίδων εκπαίδευσης: Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,

υτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Το workenter.gr σας παραθέτει την λίστα με τις ειδικότητες:

 • ΠΕ Παιδιάτρων
 • ΠΕ Ψυχολόγων [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • ΠΕ Φυσικής Αγωγής
 • ΠΕ Θεατρολόγων
 • ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • ΠΕ Κοινωνιολόγων
 • ΠΕ Παιδαγωγών
 • ΠΕ Οικονομικού
 • ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
 • ΤΕ Νοσηλευτών
 • ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
 • ΔΕ Μαγείρων
 • ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
 • ΔΕ Τεχνιτών (Σιδηρουργός)
 • ΔΕ Χειριστών Κομπρεσέρ
 • ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας(Με ταχογράφο) [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB) [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ( GRADER) [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Σάρωθρα)
 • ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρων
 • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [με κάρτα]
 • ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
 • ΔΕ Τεχνιτών (Οικοδόμων)
 • ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΔΕ Τεχνιτών (Ξυλουργών)
 • ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΔΕ Δενδροκηπουροί
 • ΥΕ Εργατών Απορριμματοφόρων
 • ΥΕ Εργατών κήπων
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Διαγωνισμοί

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop