Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Προσλήψεις για 30 ειδικότητες σε 11 φορείς

Προσλήψεις για 30 ειδικότητες σε 11 φορείς μέσω ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις για 30 ειδικότητες σε 11 φορείς - Οι ειδικότητες

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται:

 • ΠΕ Αρχαιολόγοι
 • ΠΕ Λαογράφων - Κοινωνικών Ανθρωπολόγων - Εθνολόγων
 • ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειοπαιδαγωγών
 • ΠΕ Κτηνίατροι
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας
 • ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Αυτοματισμού
 • ΤΕ Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 • ΔΕ Διοικητικής Οικονομικής Στήριξης
 • ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών
 • ΔΕ Οδηγοί - Χειριστές Μηχανημάτων
 • ΔΕ Δενδροκηπουροί
 • ΔΕ Τεχνίτες Ξυλουργοί
 • ΔΕ Τεχνίτες Σιδηρουργοί
 • ΔΕ Τεχνίτες Βαφείς
 • ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί
 • ΔΕ Τεχνίτες Οικοδόμοι
 • ΔΕ Εργατοτεχνίτες
 • ΥΕ Υδρονομείς
 • ΥΕ Εργάτες
 • ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
 • ΥΕ Εργάτες Επεξεργασίας Λημμάτων
 • ΥΕ Εργάτες Πρασίνου
 • ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις για 30 ειδικότητες σε 11 φορείς - Οι διαγωνισμοί

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop