Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Νέες προσλήψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Δυο νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και των Τμημάτων αυτού (που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου Τομέα Αθηνών, Αρκαδίας, Ηρακλείου, Ρόδου και Χανίων), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή του Προγράμματος έτους 2023 Ελέγχου και Εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης/Μελιταίου πυρετού και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Η προκήρυξη ΕΔΩ

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών - Τμήματος Παρασιτολογίας, Παρασιτικών Νοσημάτων, Εντομολογίας και Παθολογίας των Μελισσών που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή του Προγράμματος έτους 2023 Επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Η προκήρυξη ΕΔΩ

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop