Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Νέες προσλήψεις με τα ελάχιστα τυπικά προσόντα

Δήμοι και φορείς ενισχύονται με προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης των εξής ειδικοτήτων, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr:

  • Βοηθητικό Προσωπικό
  • Φύλακες
  • Βοηθοί Μαγείρων
  • Εργάτες
  • Εργάτες Απορριμματοφόρων
  • Εργάτες Καθαριότητας
  • Καθαριστές/Καθαρίστριες

Στις προκηρύξεις κατηγορίας ΥΕ γίνεται δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία (δηλαδή, από οπουδήποτε έχει αποκτηθεί).

Εξαιρούνται οι προκηρύξεις που ρητώς αναφέρουν ότι απαιτείται ειδική εμπειρία.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop