Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μόνιμες προσλήψεις για όλα τα πτυχία στην ΥΠΑ

Έφτασε η ώρα της μεγάλης προκήρυξης 1ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 141 μονίμων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα 28 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός 1ΓΒ/2023 θα είναι ο πρώτος όπου θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα Μητρώο συν αίτηση, δηλαδή οι υποψήφιοι θα είναι εφεξής υποχρεωμένοι μαζί με την αίτηση να υποβάλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλούνται σε αυτή.

ΑΣΕΠ Προκηρύξεις: Αυτή είναι η επόμενη για μονίμους (Αποκλειστικό)

ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι ειδικότητες για την ΥΠΑ

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν με την προκήρυξη της ΥΠΑ είναι οι εξής:

 • ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
 • ΠΕ Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών
 • ΠΕ Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
 • ΠΕ Ηλεκτρονικών (ATSEP) με πτυχίο Πληροφορικής
 • ΠΕ Ηλεκτρονικών (ATSEP)
 • ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών
 • ΤΕ Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO)
 • ΤΕ Ηλεκτρονικών (ATSEP) με πτυχίο Πληροφορικής

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023: Τα σημεία που πρέπει να εστιάσουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι της νέας προκήρυξης μονίμων του ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023, πρέπει να γνωρίζουν τα εξής, για την εγκυρότητα της συμμετοχής τους:

 • Για την ειδικότητα ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, γίνεται δεκτό οποιοδήποτε πανεπιστημιακό πτυχίο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οποιασδήποτε ειδίκευσης
 • Να κάνουν τώρα Μητρώο ΑΣΕΠ προκειμένου να δηλωθούν όλες οι ιδιότητες που τους φέρνουν κρίσιμα μόρια διορισμού. Αυτά τα μόρια προστίθενται στην επίδοση της γραπτής εξέτασης.
 • Να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση στον κόμβο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), με την έκδοση της προκήρυξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Στην αίτηση δηλώνουν, εκτός των άλλων ειδικότητα και περιοχή εργασίας
 • Πρέπει να είναι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022
 • Η υποβολή αιτήσεων, θα πραγματοποιείται από την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 έως την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε.) στην οποία δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Αν θέλετε να συμμετάσχετε στην νέα προκήρυξη με ορθή και έγκυρη αίτηση, απευθυνθείτε στο workenter.gr

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εναλλακτικά, στείλτε email στο ypiresies@workenter.gr γράφοντας στο θέμα “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023” και στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας.

Σημαντικό: Στο θέμα του μηνύματος σημειώστε αν έχετε Μητρώο στο ΑΣΕΠ ή αναφέρετε αν είναι επικαιροποιημένο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλώντας στα τηλέφωνα: 211 9555 022, 211 9555 025 και 211 9555 099.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop