Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διορισμός άμεσα για απόφοιτους Λυκείου και πτυχιούχους ΙΕΚ

Συγκεκριμένα κριτήρια οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου, μέσω Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), που πραγματοποιούνται από το ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Το workenter.gr σας παρουσιάζει τις 11 καλύτερες προκηρύξεις για απόφοιτους Λυκείου και πτυχιούχους ΙΕΚ, για να υποβάλετε την αίτησης σας.

Πατήστε πάνω στους ενεργούς συνδέσμους των θεμάτων και δείτε αναλυτικά ειδικότητες, προσόντα και τις καταληκτικές ημερομηνίες των διαγωνισμών:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop