Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Δημοσιεύθηκε προκήρυξη για μόνιμους υπαλλήλους

Αρχίζει  στις 29 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις 38 μόνιμες θέσεις στο ίδιο το ΑΣΕΠ (προκήρυξη 2Κ/2021), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Οι μόνιμες θέσεις θα κατανεμηθούν στην υπηρεσία του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Ζητούνται:

  • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
  • ΠΕ Πληροφορικής
  • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
  • ΤΕ Πληροφορικής
  • ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ
  • ΔΕ Χειριστών Η/Υ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 14 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε το έγγραφο

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop