Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

584 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού

584 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων θα προσληφθούν σε 24 φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Μέσω των νέων διαγωνισμών, επιλέγεται προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop