Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

529 προσλήψεις σε εννέα φορείς

Αιτήσεις τώρα μέσω ΑΣΕΠ (asep.gr) για 529 προσλήψεις σε εννέα φορείς με προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Θέσεις εργασίας για άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Σημειώστε ειδικότητες και προθεσμίες ανά φορέα πρόσληψης:

Πολεμική Αεροπορία (Αιτήσεις έως 31/8)

 • Αμύνης Φρουρός Μετά Σκύλου (ΟΑΦΜΣ) – 5 Θέσεις
 • Αμύνης Αεροδρομίων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΟΑΑΕΕ) – 15 Θέσεις
 • Μετεωρολόγος (ΟΜΕΤ) – 5 Θέσεις
 • Χειριστής RADAR (ΟΧΡΝ) – 7 Θέσεις
 • Βοηθός Ελεγκτή Πτήσεων (ΟΒΕΛΠ) – 2 Θέσεις
 • Διασώστης (ΟΔΙΑ) – 13 Θέσεις
 • Αμύνης Αεροδρομίων (ΟΑΑΔ) – 10 Θέσεις
 • Τεχνίτης Αεροσκαφών (ΟΤΑΦ) – 24 Θέσεις
 • Τεχνίτης Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕΤΗ) – 10 Θέσεις
 • Τεχνίτης Οπλουργός (ΟΟΠΛ) – 3 Θέσεις
 • Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος (ΟΗΛΕ) – 15 Θέσεις
 • Τεχνίτης Συντηρητής Εγκαταστάσεων (ΟΕΓΚ) – 10 Θέσεις
 • Τεχνίτης Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων (ΟΜΜΜ) – 8 Θέσεις
 • Τεχνίτης Ψυκτικός (ΟΨΚΤ) – 5 Θέσεις
 • Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (ΟΧΕΡ) – 6 Θέσεις
 • Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Εμπειρίας Κλιβάνων (ΟΗΕΚ) – 2 Θέσεις
 • Συντηρητής Θόλου Ραντάρ (ΟΣΘΡ) – 2 Θέσεις
 • Οδηγός – Χειριστής Οχημάτων – Μηχανημάτων (ΟΟΧΟΜ) – 5 Θέσεις
 • Πυροσβέστης (ΟΠΥΡ) – 20 Θέσεις
 • Ξυλουργός (ΟΞΥΛ) – 2 Θέσεις
 • Χειριστής Συντηρητής Μηχανογραφικών – Φωτοτυπικών Τηλεπικοινωνιακών Συσκευών (ΟΧΣΜΣ) – 2 Θέσεις
 • Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΟΤΗΥ) – 6 Θέσεις
 • Αναλυτής Προγραμματιστής Η/Υ (ΟΠΡΑ) – 7 Θέσεις
 • Τεχνίτης Αντιδιαβρωτικής Προστασίας (ΟΤΑΠ) – 8 Θέσεις
 • Τεχνίτης Ελασματουργός Μηχανουργός (ΟΕΛΜΗ) – 13 Θέσεις
 • Βοηθός Χημικών Εργαστηρίων (ΟΒΧΕ) – 2 Θέσεις
 • Μάγειρας (ΟΜΑΓ) – 10 Θέσεις
 • Ράπτης (ΟΡΑΠ) – 10 Θέσεις
 • Οικονομικός Ταμιακός (ΟΟΙΤ) – 12 Θέσεις
 • Υλικονόμος – Αποθηκάριος (ΟΥΛΚΑ) – 14 Θέσεις
 • Τραπεζοκόμος (ΟΤΡΑ) – 10 Θέσεις
 • Φωτογράφος – Φωτοερμηνευτής (ΟΦΦΩΤ) – 5 Θέσεις
 • Στρατολόγος (ΟΣΤΡ) – 8 Θέσεις
 • Βοηθός Νοσοκόμος (ΟΝΣ) – 5 Θέσεις
 • Βοηθός Φυσικοθεραπευτή (ΟΒΦΘ) – 2 Θέσεις
 • Βοηθός Βιοπαθολογίας (ΟΒΒΙΟ) – 2 Θέσεις
 • Βοηθός Οδοντιάτρου (ΟΒΟΔ) – 4 Θέσεις
 • Βοηθός Φαρμακείου (ΟΒΦΑΡ) – 4 Θέσεις
 • Χειριστής Εγκαταστάσεων Καυσίμου (ΟΧΕΚ) – 2 Θέσεις
 • Μουσικός (ΟΜΟΣ) – 3 Θέσεις

Δήμος Παλλήνης (Αιτήσεις έως 31/8)

 • ΔΕ Οδηγοί
 • ΔΕ Υδραυλικοί
 • ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης
 • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Δήμος Βόλου (Αιτήσεις έως 31/8)

 • ΥΕ Εργάτες Ταφής Εκταφής

Δήμος Νέας Ιωνίας (Αιτήσεις έως 1/9)

 • ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • ΤΕ Φυσικοθεραπείας
 • ΥΕ Εργάτες Οικοδομικών Εργασιών

Δήμος Κάτω Νευροκοπίου (Αιτήσεις έως 4/9)

 • ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων

Δήμος Χαϊδαρίου (Αιτήσεις έως 4/9)

 • ΔΕ Οδηγών
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Δήμος Κηφισιάς (Αιτήσεις έως 4/9)

 • ΔΕ Οδηγοί
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
 • ΔΕ Υδραυλικοί
 • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Δήμος Αμαρίου (Αιτήσεις έως 7/9)

 • ΔΕ Οδηγοί
 • ΔΕ Υδραυλικοί

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023: 141 μόνιμες προσλήψεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Αιτήσεις έως 12/9)

 • ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
 • ΠΕ Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών
 • ΠΕ Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
 • ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Ηλεκτρονικών (ATSEP)
 • ΤΕ Ηλεκτρονικών (ATSEP)με πτυχίο Πληροφορικής
 • ΤΕ Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop