Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

50 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

Στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκεται νέα προκήρυξη μονίμων μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 50 ατόμων στο υπουργείο Εξωτερικών (3Κ/2021), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Σημειώστε τις ειδικότητες που ζητούνται:

  • 32 - ΠΕ Διοικητικού Προξενικού
  • 9 - ΔΕ Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης
  • 9 - ΥΕ Επιμελητών

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων με ανάλυση αυτών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρο τον πίνακα των θέσεων

Δείτε το έγγραφο

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop