Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

399 προσλήψεις με 10 προκηρύξεις

Αιτήσεις τώρα για 399 προσλήψεις με 10 προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ (asep.gr). Θέσεις εργασίας για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται νοσηλευτές, μηχανικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, υδραυλικοί, μάγειρες, τραπεζοκόμοι, εργάτες, προσωπικό καθαριότητας.

Δείτε αναλυτικά ειδικότητες, προθεσμίες και ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Δήμος Βόλου (Αιτήσεις έως 31/8)

 • ΥΕ Εργάτες Ταφής Εκταφής

ΕΠΟΠ – 298 θέσεις εργασίας στην Πολεμική Αεροπορία (Αιτήσεις έως 31/8)

 • Αμύνης Φρουρός Μετά Σκύλου (ΟΑΦΜΣ) – 5 Θέσεις
 • Αμύνης Αεροδρομίων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΟΑΑΕΕ) – 15 Θέσεις
 • Μετεωρολόγος (ΟΜΕΤ) – 5 Θέσεις
 • Χειριστής RADAR (ΟΧΡΝ) – 7 Θέσεις
 • Βοηθός Ελεγκτή Πτήσεων (ΟΒΕΛΠ) – 2 Θέσεις
 • Διασώστης (ΟΔΙΑ) – 13 Θέσεις
 • Αμύνης Αεροδρομίων (ΟΑΑΔ) – 10 Θέσεις
 • Τεχνίτης Αεροσκαφών (ΟΤΑΦ) – 24 Θέσεις
 • Τεχνίτης Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕΤΗ) – 10 Θέσεις
 • Τεχνίτης Οπλουργός (ΟΟΠΛ) – 3 Θέσεις
 • Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος (ΟΗΛΕ) – 15 Θέσεις
 • Τεχνίτης Συντηρητής Εγκαταστάσεων (ΟΕΓΚ) – 10 Θέσεις
 • Τεχνίτης Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων (ΟΜΜΜ) – 8 Θέσεις
 • Τεχνίτης Ψυκτικός (ΟΨΚΤ) – 5 Θέσεις
 • Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (ΟΧΕΡ) – 6 Θέσεις
 • Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Εμπειρίας Κλιβάνων (ΟΗΕΚ) – 2 Θέσεις
 • Συντηρητής Θόλου Ραντάρ (ΟΣΘΡ) – 2 Θέσεις
 • Οδηγός – Χειριστής Οχημάτων – Μηχανημάτων (ΟΟΧΟΜ) – 5 Θέσεις
 • Πυροσβέστης (ΟΠΥΡ) – 20 Θέσεις
 • Ξυλουργός (ΟΞΥΛ) – 2 Θέσεις
 • Χειριστής Συντηρητής Μηχανογραφικών – Φωτοτυπικών Τηλεπικοινωνιακών Συσκευών (ΟΧΣΜΣ) – 2 Θέσεις
 • Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΟΤΗΥ) – 6 Θέσεις
 • Αναλυτής Προγραμματιστής Η/Υ (ΟΠΡΑ) – 7 Θέσεις
 • Τεχνίτης Αντιδιαβρωτικής Προστασίας (ΟΤΑΠ) – 8 Θέσεις
 • Τεχνίτης Ελασματουργός Μηχανουργός (ΟΕΛΜΗ) – 13 Θέσεις
 • Βοηθός Χημικών Εργαστηρίων (ΟΒΧΕ) – 2 Θέσεις
 • Μάγειρας (ΟΜΑΓ) – 10 Θέσεις
 • Ράπτης (ΟΡΑΠ) – 10 Θέσεις
 • Οικονομικός Ταμιακός (ΟΟΙΤ) – 12 Θέσεις
 • Υλικονόμος – Αποθηκάριος (ΟΥΛΚΑ) – 14 Θέσεις
 • Τραπεζοκόμος (ΟΤΡΑ) – 10 Θέσεις
 • Φωτογράφος – Φωτοερμηνευτής (ΟΦΦΩΤ) – 5 Θέσεις
 • Στρατολόγος (ΟΣΤΡ) – 8 Θέσεις
 • Βοηθός Νοσοκόμος (ΟΝΣ) – 5 Θέσεις
 • Βοηθός Φυσικοθεραπευτή (ΟΒΦΘ) – 2 Θέσεις
 • Βοηθός Βιοπαθολογίας (ΟΒΒΙΟ) – 2 Θέσεις
 • Βοηθός Οδοντιάτρου (ΟΒΟΔ) – 4 Θέσεις
 • Βοηθός Φαρμακείου (ΟΒΦΑΡ) – 4 Θέσεις
 • Χειριστής Εγκαταστάσεων Καυσίμου (ΟΧΕΚ) – 2 Θέσεις
 • Μουσικός (ΟΜΟΣ) – 3 Θέσεις

Δήμος Παλλήνης (Αιτήσεις έως 31/8)

 • ΔΕ Οδηγοί
 • ΔΕ Υδραυλικοί
 • ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης
 • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Δήμος Νέας Ιωνίας (Αιτήσεις έως 1/9)

 • ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • ΤΕ Φυσικοθεραπείας
 • ΥΕ Εργάτες Οικοδομικών Εργασιών

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας (Αιτήσεις έως 1/9)

 • ΔΕ Μάγειρες
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
 • ΔΕ Υδραυλικοί
 • ΥΕ Τραπεζοκόμοι
 • ΥΕ Πλυντών Σκευών Μαγειρείων
 • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου (Αιτήσεις έως 2/9)

 • ΤΕ Νοσηλευτές
 • ΔΕ Μάγειρες
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
 • ΔΕ Υδραυλικοί
 • ΥΕ Τραπεζοκόμοι
 • ΥΕ Πλύντες
 • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Δήμος Χαϊδαρίου (Αιτήσεις έως 4/9)

 • ΔΕ Οδηγοί
 • ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων
 • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (Αιτήσεις έως 4/9)

 • ΔΕ Εργατοτεχνίτες
 • ΥΕ Εργάτες

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (Αιτήσεις έως 4/9)

 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 • ΠΕ Γεωπόνοι
 • ΠΕ Κτηνίατροι
 • ΤΕ Λογιστικού
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (Αιτήσεις έως 7/9)

 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 • ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • ΠΕ Κτηνίατροι

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop