Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

247 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο

247 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Δήμοι και φορείς της χώρας επιλέγουν προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες ανά φορέα

Οι ειδικότητες στις προκηρύξεις ΣΟΧ του ΑΣΕΠ που βρίσκονται σε εξέλιξη:

 • ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Προωθητής Γαιών Μπολτόζα
 • ΔΕ Υδραυλικοί
 • ΥΕ Εργάτες Αποκομιδής Απορριμμάτων
 • ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης

Δήμος Λαρισαίων (40 θέσεις) – Αιτήσεις έως 3/4

 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΔΕ Αποθηκάριοι
 • ΔΕ Οδηγοί Γ' Κατηγορίας
 • ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί
 • ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι
 • ΔΕ Τεχνίτες Οικοδόμοι
 • ΔΕ Τεχνίτες Σιδηροκατασκευών
 • ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί
 • ΔΕ Τεχνίτες Ψυκτικοί
 • ΔΕ Χειριστές Αεροσυμπιεστών (Ρυμουλκούμενο Κομπρεσέρ)
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων (Καλαθοφόρου)
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων (Φορτωτή)
 • ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά (65 θέσεις) - Αιτήσεις έως 4/4 

 • ΠΕ Γεωτεχνικοί
 • ΠΕ Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες
 • ΔΕ Χειριστές Εκσκαπτικών Μηχανημάτων (Διαμορφωτές Γαιών)
 • ΔΕ Γεωργοτεχνίτες
 • ΔΕ Επόπτες Υδρονομέων
 • ΥΕ Υδρονομείς
 • ΥΕ Εργατοτεχνίτες

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (Αιτήσεις έως 6/4)

 • ΥΕ Εργάτες

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (Αιτήσεις έως 6/4)

 • ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
 • ΥΕ Εργάτες

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (Αιτήσεις έως 6/4)

 • ΠΕ Αρχαιολόγοι
 • ΥΕ Εργάτες

Δήμος Κισσάμου (8 θέσεις) - Αιτήσεις έως 6/4 

 • ΥΕ Υδρονομείς

ΔΕΗ - ΔΕΠΑΝ Δωδεκάνησα (34 θέσεις) - Αιτήσεις έως 7/4 

 • ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Αυτοματισμού
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

ΔΕΗ - ΔΕΠΑΝ Βόρειο Αιγαίο (39 θέσεις) - Αιτήσεις έως 7/4 

 • ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου
 • ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

ΔΕΗ - ΔΕΠΑΝ Κυκλάδες (16 θέσεις) - Αιτήσεις έως 7/4 

 • ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

Κλάδος Πτολεμαΐδας ΔΕΗ (Αιτήσεις έως 7/4)

 • ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου
 • ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (οδηγοί λεωφορείου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • ΥΕ Εργάτες

ΔΕΠΑΝ Αττική ΔΕΗ (Αιτήσεις έως 7/4)

 • ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΔΕ Τεχνικοί Επιμελητές
 • ΔΕ Χειριστές Ανωψωτικών Περονοφόρων Μηχανημάτων Κλάρκ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (Αιτήσεις έως 10/4)

 • ΠΕ Αρχαιολόγοι
 • ΔΕ Εργατοτεχνίτες

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (Αιτήσεις έως 10/4)

 • ΤΕ Μηχανικοί Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 • ΔΕ Διοικητικοί Οικονομικοί
 • ΔΕ Υδραυλικοί
 • ΔΕ Οδηγοί Χειριστές
 • ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
 • ΥΕ Εργάτες Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας (Αιτήσεις έως 10/4)

 • ΠΕ Κτηνίατροι
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Επόπτες Υγείας

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop