Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

244 προσλήψεις με απολυτήριο λυκείου και γυμνασίου

244 απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα προσληφθούν άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ  σε 16 δήμους και φορείς σε όλη την χώρα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν υποψήφιοι των εξής ειδικοτήτων:

  • Προσωπικό Φύλαξης Πληροφόρησης
  • Μηχανοτεχνικοί
  • Ελαιοχρωματιστές
  • Χειριστές Κατεργασίας Ύδατος 
  • Τεχνίτες
  • Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες
  • Υδρονομείς
  • Ειδικευμένοι Εργάτες
  • Καθαριστές
  • Βοηθητικό Προσωπικό

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop