Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

24 ειδικότητες σε 20 προκηρύξεις

Είκοσι τέσσερις προκηρύξεις στη διάθεση των υποψηφίων για υπ0βολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Φορείς της χώρας προσλαμβάνουν 106 υπαλλήλους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Το workenter.gr σας παραθέτει την λίστα με τις ειδικότητες:

 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Αρχαιολόγων
 • ΠΕ Καθηγητών
 • ΠΕ Δάσκαλος Ζωγραφικής
 • ΤΕ Μουσικών
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΤΕ Εργοθεραπευτών
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας(Με ταχογράφο) [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών
 • ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων [Εποχικό προσωπικό]
 • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΔΕ Τεχνιτών (μαρμάρου)
 • ΔΕ Σχεδιαστών
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων [Εποχικό προσωπικό]
 • ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό
 • ΥΕ Εργατών καθαριότητας
 • ΥΕ Εργατών

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop