Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

236 νέες συμβάσεις στο υπ. Πολιτισμού

236 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων θα προσληφθούν σε εφορείες αρχαιοτήτων και μουσεία της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Μέσω των νέων διαγωνισμών, επιλέγεται προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop