Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

181 θέσεις εργασίας για 12 ειδικότητες

181 υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) θα ενισχύσουν άμεσα 11 δήμους, εφορείες αρχαιοτήτων και φορείς της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 • Φαρμακοποιοί
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Διοικητικό Προσωπικό
 • Ιατροί
 • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Οδηγοί
 • Φαροφύλακες
 • Προσωπικό Ασφαλείας
 • Βοηθητικό Προσωπικό
 • Προσωπικό Φύλαξης – Πληροφόρησης
 • Καθαριστές
 • Υδρονομείς

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop