Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βγήκε η προκήρυξη για 173 μονίμους στον ΕΦΚΑ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ οδηγείται η προκήρυξη 9Κ/2022 του ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ του workenter.gr. Μέσω του διαγωνισμού επιλέγονται 173 μόνιμοι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Ζητείται προσωπικό των ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
  • ΠΕ Μηχανικών
  • ΠΕ Πληροφορικής
  • ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
  • ΤΕ Μηχανικών
  • ΤΕ Πληροφορικής
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ:

"Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 9K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εβδομήντα τριών (173) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης- e-ΕΦΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο."

Δείτε εδώ τον πίνακα θέσεων

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop