Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

1.085 προσλήψεις σε φορείς και δήμους

1.085 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων θα προσληφθούν άμεσα σε 50 δήμους, εφορείες αρχαιοτήτων και φορείς, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Δήμοι

Φορείς

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop