Διορισμός άμεσα για υποψηφίους 15 επαγγελμάτων

Υποψήφιοι 15 διαφορετικών επαγγελματικών ειδικοτήτων μπορούν να υποβάλλουν τώρα αίτηση για την πρόσληψή τους στο Δημόσιο, όπως αναφέρει το workenter.gr.

Το workenter.gr δημοσιεύει, συγκεντρωτικά, επιλεγμένες προκηρύξεις οι οποίες προσφέρουν πολύμηνες συμβάσεις εργασίας (έως 12 μηνών). 

ΔΕΗ: 75 μόνιμες προσλήψεις στην Αθήνα για ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Στην έγκριση και δημοσίευση της κατανομής θέσεων για 75 μόνιμες προσλήψεις προχώρησε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Μέσω των δύο διαγωνισμών με αριθμό 2/2022 και 3/2022 επιλέγονται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τονίζεται ότι οι θέσεις των δύο προκηρύξεων της ΔΕΗ αφορούν Υπηρεσιακές Μονάδες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

457 θέσεις εργασίας σε 17 φορείς

Δεκαεπτά προκηρύξεις βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Φορείς της χώρας προσλαμβάνουν 457 υπαλλήλους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).

329 προσλήψεις στην ΕΑΒ για έντεκα «λαϊκές» ειδικότητες

329 προσλήψεις για αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Δείτε ποιες «λαϊκές» ειδικότητες ζητούνται:

640 θέσεις εργασίας για 55 ειδικότητες

Φορείς της χώρας ενισχύονται με 640 υπαλλήλους 55 ειδικοτήτων. Θα προσληφθούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ο κατάλογος με τις ειδικότητες:

409 θέσεις εργασίας με τα ελάχιστα τυπικά προσόντα

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα δήμοι και φορείς σε όλη την χώρα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν απόφοιτοι 409 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, των εξής ειδικοτήτων:

Τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση

Αυτές είναι οι επτά ειδικότητες με την μεγαλύτερη ζήτηση αυτήν την περίοδο στο Δημόσιο, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και αριθμό ανήλικων τέκνων.  

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις ανά ειδικότητα:

565 προσλήψεις στην ΕΑΒ για 83 ειδικότητες

Προσλήψεις για 565 υπαλλήλους 83 ειδικοτήτων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν ετήσιες συμβάσεις εργασίας. 

Θα επιλεγούν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των εξής ειδικοτήτων: 

628 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μπαράζ προσλήψεων σε δήμους όλης της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

416 θέσεις εργασίας σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ προχωρούν σε νέες προσλήψεις, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα ενισχυθούν με προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

429 νέες προσλήψεις για υποψηφίους ΥΕ

Με 429 υπαλλήλους ενισχύονται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ 32 δήμοι και φορείς όλης της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης των εξής ειδικοτήτων:

Σχολεία: Μόνιμες προσλήψεις για 85 ειδικότητες

Υποψήφιοι 85 διαφορετικών ειδικοτήτων μπορούν τώρα να υποβάλλουν αίτηση για τη μόνιμη πρόσληψή τους σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Μέσω πέντε προκηρύξεων θα επιλεγεί προσωπικό Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 

Μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις για 427 προσλήψεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής προσωπικού σε δήμους και φορείς όλης της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Συνολικά, θα προσληφθούν 427 υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

507 θέσεις με τα ελάχιστα τυπικά προσόντα

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα δήμοι και φορείς σε όλη την χώρα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν απόφοιτοι 507 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

ΕΑΒ: 329 θέσεις για αποφοίτους Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΕ

Προσλήψεις για απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΕ σε περιζήτητη υπηρεσία (ΕΑΒ), τώρα, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) θα διατεθούν 329 θέσεις διαφόρων ειδικεύσεων.

Η λίστα με τα επαγγέλματα έχει ως εξής:

194 νέες προσλήψεις για απόφοιτους Λυκείου και πτυχιούχους ΙΕΚ

Με 194 νέους υπαλλήλους ενισχύονται 28 δήμοι και φορείς όλης της χώρας μέσω ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα προσληφθούν άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στις παρακάτων ειδικότητες:

389 νέες προσλήψεις για απόφοιτους ΥΕ

Με 389 υπαλλήλους ενισχύονται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ 20 δήμοι και εννέα φορείς σε όλη την χώρα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης των εξής ειδικοτήτων:

565 θέσεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Την έγκριση του ΑΣΕΠ έλαβε νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 565 υπαλλήλων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να εκδοθεί η εν λόγω προκήρυξη.

Θα προσληφθούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

H προκήρυξη για 250 προσλήψεις συνοριοφυλάκων

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη 250 συνοριοφυλάκων στην Ελληνική Αστυνομία, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

277 προσλήψεις με τα ελάχιστα τυπικά προσόντα

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα δήμοι και φορείς σε όλη την χώρα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν απόφοιτοι 277 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, των εξής ειδικοτήτων:

Σελίδες