102 προσλήψεις σε δήμους, ΕΦΑ και ΔΕΗ

102 υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) θα προσληφθούν μέσα από 14 προκηρύξεις, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Δήμοι

186 θέσεις εργασίας σε 11 δήμους

186 υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) θα ενισχύσουν άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ, 11 Δήμους της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Οι νέες θέσεις αφορούν:

115 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών

Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε νέα προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Πρόκειται για την 6Κ/2021 που αφορά την πλήρωση 115 θέσεων στο υπουργείο Οικονομικών. 

181 θέσεις εργασίας για 12 ειδικότητες

181 υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) θα ενισχύσουν άμεσα 11 δήμους, εφορείες αρχαιοτήτων και φορείς της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

126 μόνιμες θέσεις εργασίας

Ανοίγει την Τετάρτη (5/5) η πλατφόρμα του ΑΣΕΠ για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

115 προσλήψεις στο υπουργείο Οικονομικών

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η προκήρυξη 6Κ/2021 του ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Αφορά στην πλήρωση 115 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών.

Θέσεις ανά κλάδο:

  • 2 - ΠΕ Γεωτεχνικών
  • 109 - ΠΕ Δημοσιονομικών
  • 4 - ΠΕ Μηχανικών

Δείτε τις έδρες και περιφερειακές ενότητες που αναγράφονται στην προκήρυξη:

144 προσλήψεις σε 49 σημεία

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η προκήρυξη 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει ο ιστοτοπος workenter.gr.

Αφορά την πλήρωση 144 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Θέσεις ανά κλάδο:

189 προσλήψεις σε 15 δήμους και φορείς

189 υπάλληλοι θα προσληφθούν άμεσα σε 15 φορείς της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 Δήμοι

99 προσλήψεις σε δύο μεγάλους φορείς

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα, σε δύο μεγάλους φορείς της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Οι νέες θέσεις αφορούν:

  • στο Μουσείο Ακρόπολης
  • στην Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

Συνολικά, ζητούνται 99 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

211προσλήψεις σε 21 φορείς

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε 21 φορείς της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

80 πτυχία και διπλώματα σε νέα προκήρυξη για μόνιμες θέσεις

Στο Εθνικό Τυπογραφείο έχει σταλθεί νέα προκήρυξη μονίμων, μέσω ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Νέα προκήρυξη στο Εθνικό Τυπογραφείο

Στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο νέα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ο νέος διαγωνισμός (6Κ/2021) αφορά την πλήρωση 115 θέσεων στο υπουργείο Οικονομικών Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Ποιες ειδικότητες ζητούνται: 

Προσλήψεις σε δήμους και φορείς

153 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων θα προσληφθούν σε 10 δήμους και φορείς της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Δήμοι

Η προκήρυξη μονίμων για 409 τίτλους σπουδών

Τις επόμενες ημέρες ξεκινά η διαδικασία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων σε νέα προκήρυξη μονίμων του ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

124 θέσεις εργασίας με τα ελάχιστα τυπικά προσόντα

124 απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα ενισχύσουν άμεσα μέσω ΑΣΕΠ 14 δήμους και φορείς σε όλη την χώρα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν υποψήφιοι των εξής ειδικοτήτων:

  • Καθαριστές
  • Υδρονομείς
  • Βοηθητικό Προσωπικό
  • Ειδικευμένοι Εργάτες

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Μόνιμες θέσεις εργασίας στο υπ. Εξωτερικών

Ξεκινά σύντομα η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για νέα προκήρυξη μονίμων, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Πρόκειται για τον διαγωνισμό 3Κ/2021 που αφορά στην πρόσληψη 50 υπαλλήλων στο υπουργείο Εξωτερικών.

Μέσω της προκήρυξης θα προσληφθούν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης των εξής ειδικοτήτων

Τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση

Αυτές είναι οι πέντε ειδικότητες με την μεγαλύτερη ζήτηση αυτήν την περίοδο στο Δημόσιο, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και αριθμό ανήλικων τέκνων.  

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις ανά ειδικότητα: 

343 προσλήψεις σε μουσεία και ΕΦΑ

343 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων θα προσληφθούν σε 23 εφορείες αρχαιοτήτων και μουσεία της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Μέσω των νέων διαγωνισμών, επιλέγεται προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Μεταξύ άλλων ζητούνται:

Μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις για 336 θέσεις

336 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης θα προσληφθούν σε 21 δήμους και φορείς όλης της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Πατήστε τα ενεργά links και δείτε αναλυτικά, ολόκληρες τις προκηρύξεις (σε παρένθεση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων):

Σελίδες