ΕΑΒ: Θέσεις εργασίας για μηχανικούς, τεχνίτες, και διοικητικούς

Υποψήφιοι 27 διαφορετικών ειδικοτήτων θα προσληφθούν με τη νέα προκήρυξη της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ  333 νέων υπαλλήλων, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές έως και τις 9 Αυγούστου 2021.

Πυροσβεστική: 150 θέσεις εργασίας για 27 τίτλους

Προσκλητήριο διορισμού για πτυχιούχους 27 διαφορετικών τίτλων σπουδών απευθύνει το Πυροσβεστικό Σώμα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα διατεθούν 150 θέσεις σε όλη τη χώρα. Όσοι επιλεγούν θα καταλάβουν θέσεις αξιωματικών για πέντε χρόνια.

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν υποψηφίοι ηλικίας έως 35 ετών.

16 προκηρύξεις για 396 υποψηφίους

Φορείς της χώρας προσλαμβάνουν 396 υπαλλήλους μέσω ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

331 θέσεις εργασίας για ΔΕ και ΥΕ

29 ειδικότητες θα προσληφθούν άμεσα σε δήμους και φορείς σε όλη την χώρα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 331 απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Σημειώστε τις ειδικότητες που ζητούνται:

21 προκηρύξεις για 380 υποψηφίους

21 φορείς της χώρας προσλαμβάνουν 380 υπαλλήλους μέσω ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

511 προσλήψεις σε δήμους

511 υπάλληλοι 39 ειδικοτήτων θα ενισχύσουν άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ, δήμους και φορείς της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Σημειώστε τις ειδικότητες που ζητούνται:

517 θέσεις εργασίας σε ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΕΑΒ

ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ και ΕΑΒ προσλαμβάνουν 517 υπαλλήλους, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

- Ο ΔΕΔΔΗΕ προσλαμβάνει 20 υπαλλήλους πέντε ειδικοτήτων σε επτά περιοχές.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

441 θέσεις εργασίας σε δήμους και φορείς

441 υπάλληλοι θα προσληφθούν άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ, σε δήμους και φορείς της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

Οι ειδικότητες σε 13 προκηρύξεις

Αυτές είναι οι πέντε ειδικότητες με την μεγαλύτερη ζήτηση αυτήν την περίοδο στο Δημόσιο, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και αριθμό ανήλικων τέκνων.  

Νέα προκήρυξη μονίμων στο Εθνικό Τυπογραφείο

Στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες, νέα προκήρυξη μονίμων μέσω ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Πρόκειται για την προκήρυξη 5Ε/2021 για την πλήρωση 35 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού. 

Ποιους φορείς αφορά

316 προσλήψεις σε δήμους και φορείς

316 υπάλληλοι θα ενισχύσουν άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ, δήμους και φορείς της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

287 νέες θέσεις εργασίας για ΔΕ και ΥΕ

287 απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα προσληφθούν σε δήμους και φορείς σε όλη την χώρα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθεί προσωπικό 15 ειδικοτήτων.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

895 θέσεις εργασίας σε ΕΛΤΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ

895 υπάλληλοι θα προσληφθούν σε ΕΛΤΑ, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

- Με 16 υπαλλήλους ενισχύονται άμεσα τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), µε σκοπό την θωράκιση της ελεγκτικής λειτουργίας.

The Timeless Legacy of Kenny Rogers

622 νέες θέσεις εργασίας σε ΔΕΗ, ΟΑΕΔ, ΕΦΑ και φορείς

622 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης θα προσληφθούν σε ΔΕΗ, ΟΑΕΔ, ΕΦΑ, δήμους και φορείς όλης της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Πατήστε τα ενεργά links και δείτε αναλυτικά, ολόκληρες τις προκηρύξεις (σε παρένθεση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων):

664 μόνιμες θέσεις εργασίας: μέχρι πότε οι αιτήσεις

664 υπάλληλοι θα προσλάβει άμεσα ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00.

Ζητούνται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

137 προσλήψεις για 18 ειδικότητες

137 υπάλληλοι θα προσληφθούν σε δήμους και φορείς της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα προσληφθούν απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ).

161 προσλήψεις για ΔΕ και ΥΕ

161 υπάλληλοι 23 ειδικοτήτων θα προσληφθούν σε δήμους και φορείς της χώρας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης των εξής ειδικοτήτων:

ΔΕΔΔΗΕ: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για 664 μόνιμες θέσεις εργασίας

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθεί άμεσα ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα προσληφθούν συνολικά 664 υπάλληλοι, με σύμβαση εργασίας Αορίστου Χρόνου.

Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00.

166 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Λυκείου

166 απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα ενισχύσουν άμεσα δήμους και φορείς σε όλη την χώρα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν υποψήφιοι των εξής ειδικοτήτων:

156 προσλήψεις για 20 ειδικότητες

156 άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης θα ενισχύσουν άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ, δήμους και φορείς, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται:

Σελίδες