Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNICEF-TTR-TIC

H UNICEF (Refugee and Migrant Response in Greece) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (συντονιστής εταίρος), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης οργανώνουν δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG-ECHO).

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν σε ΔΥΕΠ ή σε Τάξεις Υποδοχής ή έχουν στις τάξεις τους προσφυγόπουλα, καθώς και σε Συντονιστές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα αποκτήσουν ικανότητες στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες:

ΘΕ1: Ταυτότητες, Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη

ΘΕ2: Ο εκπαιδευτικός ως μικρο-ερευνητής

ΘΕ3: Προσφυγικό φαινόμενο και διαπολιτισμική εκπαίδευση

ΘΕ4: Εκπαιδευτική και γλωσσική πολιτική, Πολυγλωσσία

ΘΕ5: Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα

ΘΕ6: Ανάπτυξη, Αξιοποίηση και Αξιολόγηση διδακτικού υλικού

ΘΕ7: Διαχείριση Πολυπολιτισμικής τάξης, Ψυχο-κοινωνική υποστήριξη προσφύγων

ΘΕ8: Στρατηγικές, Διαφοροποιημένη μάθηση.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 90 ώρες και θα υλοποιηθεί με μεικτή μεθοδολογία (διά ζώσης, εξ αποστάσεως) Πιστοποιείται με 3 μονάδες ECTS και με βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η επιτυχής παρακολούθηση προϋποθέτει τη συμμετοχή στο 80% των διά ζώσης και εξ αποστάσεως συναντήσεων και την εκπόνηση τριών γραπτών εργασιών.

Τμήματα του Προγράμματος θα λειτουργήσουν στις πόλεις: Βόλος, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Λάρισα, Πάτρα, Τρίπολη, Χανιά από τον Δεκέμβριο του 2018 ως τον Φεβρουάριο του 2019. Συγκεκριμένα, οι διά ζώσης συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 8-9/12/2018, 12-13/1/2019 και 9-10/2/2019 (σε Βόλο, Καβάλα, Πάτρα, Χανιά) και για τις 15-16/12/2018, 19-20/1/2019 και 16-17/2/2019 (σε Ηράκλειο, Ιωάννινα, Λάρισα, Τρίπολη).

Οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στα Τμήματα των παραπάνω πόλεων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εδώ: https://goo.gl/forms/7wPrubGLdSTzJajY2

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στις παραπάνω περιοχές, μπορείτε να απευθύνεστε στο email: epimorfosi2018@gmail.com. Για άλλες περιοχές και γενικότερα για το πρόγραμμα, πληροφορίες και αιτήσεις εδώ: https://www.teach4integration.gr

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop