Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

«Τα 6 Καπέλα Σκέψης»: Μια Άσκηση για την Ανάπτυξη της Δημιουργικότητας στον Εργασιακό Χώρο

 Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η δημιουργικότητα δεν είναι ένα ξεχωριστό προσόν κάποιων ειδικά προικισμένων ανθρώπων, αλλά, αντίθετα, συνδέεται με μια έμφυτη δυνατότητα που έχουμε όλοι οι άνθρωποι, η οποία, αν την ενεργοποιήσουμε με ειδικές μεθόδους και τεχνικές, μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στην παραγωγή ιδεών, αλλά και στην αντιμετώπιση μικρών ή μεγάλων προσωπικών, κοινωνικών και επαγγελματικών προβλημάτων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Edward de Bono, ένας πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, πρότεινε την τεχνική των «Έξι καπέλων σκέψης (Six thinking hats)». Στην ουσία πρόκειται για μια μέθοδο που χρησιμοποιείται για να εξετάσει τις αποφάσεις από διάφορες σημαντικές προοπτικές. Έτσι, κάθε καπέλο, το οποίο έχει ένα διαφορετικό χρώμα, αντιπροσωπεύει έναν συνηθισμένο τρόπο σκέψης που χρησιμοποιούμε για να λύσουμε προβλήματα. «Φορώντας» διαδοχικά τα καπέλα, αλλάζουμε τη μέθοδο της σκέψης ή την οπτική μας γωνία στο εκάστοτε θέμα. Η μέθοδος λειτουργεί σαν μια δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών (brainstorming), όπου με συστηματικό τρόπο κατατίθενται κάθε φορά ιδέες, συναισθήματα, προτάσεις, κριτική κ.λπ., με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης λύσης. Ένα ζητούμενο -μέσω αυτής της μεθόδου- είναι να μπορέσουμε να κινηθούμε έξω από το συνηθισμένο τρόπο σκέψης μας, να εντοπίσουμε τις διαφορετικές μεθόδους σκέψης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αναμείξουμε τελικά στην απόφασή μας στοιχεία, όπως τη φιλοδοξία, την ικανότητα στην εκτέλεση, την ευαισθησία, τη δημιουργικότητα και τον καλό προγραμματισμό για κάθε ενδεχόμενο.

Με βάση αυτά, στο επόμενο πρόβλημα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε στον εργασιακό σας χώρο ή που σχετίζεται με την εργασιακή σας κατάσταση (ανεργία, μη εύρεση εργασίας, απογοήτευση από τις εργασιακές συνθήκες κτλ.), δοκιμάστε να «φορέσετε» τα παρακάτω καπέλα:

Λευκό Καπέλο - Πληροφορίες: Με αυτό το καπέλο εστιάζουμε στα διαθέσιμα στοιχεία και εξετάζουμε τις πληροφορίες που έχουμε. Το λευκό καπέλο συνήθως χρησιμοποιείται στην αρχή, ως υπόβαθρο για τις σκέψεις που θα ακολουθήσουν, είτε στο τέλος με τη μορφή απολογισμού. Λειτουργώντας με το λευκό καπέλο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε την προσωπική μας άποψη.

Κόκκινο Καπέλο - Διαίσθηση: «Φορώντας» το κόκκινο καπέλο εξετάζουμε τα προβλήματα διαισθητικά, καταθέτοντας αυθόρμητες αντιδράσεις και συναισθήματα. Το κόκκινο καπέλο επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων, διαίσθησης και συγκινήσεων χωρίς απολογία και χωρίς εξήγηση και δεν πρέπει ποτέ να υπάρξει οποιαδήποτε προσπάθεια αιτιολόγησης της έκφρασης συναισθημάτων.

Μαύρο Καπέλο - Κρίση: Χρησιμοποιώντας το μαύρο καπέλο, ψάχνουμε όλες τις αρνητικές πλευρές της ιδέας που εξετάζουμε. Αυτό είναι σημαντικό επειδή δίνει έμφαση στα αδύνατα σημεία σε ένα σχέδιο. Το μαύρο καπέλο σκέψης είναι ένα από τα πραγματικά οφέλη αυτής της τεχνικής, μιας και πολλοί επιτυχημένοι άνθρωποι συνηθίζουν τόσο πολύ στον θετικό τρόπο σκέψης που συχνά δεν μπορούν να δουν τα προβλήματα εκ των προτέρων, μένοντας απροετοίμαστοι στις δυσκολίες.

Κίτρινο Καπέλο - Αισιοδοξία: «Φορώντας» αυτό το καπέλο βλέπουμε τις θετικές πλευρές και τα οφέλη κάποιας απόφασης. Το κίτρινο καπέλο της θετικής σκέψης μας βοηθάει να συνεχίσουμε όταν όλα φαίνονται θλιβερά και δύσκολα.

Πράσινο Καπέλο - Δημιουργικότητα: Φορώντας αυτό το καπέλο υιοθετούμε έναν εντελώς ελεύθερο τρόπο σκέψης, όπου δεν υπάρχει θέση για κριτική. Με το πράσινο καπέλο, υποβάλλουμε εναλλακτικές λύσεις, αναζητάμε νέες ιδέες, τροποποιούμε και μεταβάλλουμε τις προτεινόμενες ιδέες και θέτουμε σε εφαρμογή όλη τη δημιουργικότητά μας.

Μπλε Καπέλο - Λογική: Το μπλε καπέλο είναι ο οργανωτής της διαδικασίας σκέψης. Φορώντας αυτό το καπέλο έχουμε τον έλεγχο, χρησιμοποιώντας την κοινή λογική.

Η μέθοδος των Έξι Καπέλων στηρίζεται στην άποψη ότι οι χημικές ουσίες του εγκεφάλου αλλάζουν όταν διατηρούμε θετική στάση απέναντι σε καταστάσεις και όταν είμαστε επιφυλακτικοί. Αυτή η χημική προ-ευαισθητοποίηση αποτελεί μία λειτουργία μέγιστης σημασίας για τον εγκέφαλο, καθώς δεν μπορούμε να ευαισθητοποιούμαστε ταυτόχρονα προς όλες τις κατευθύνσεις. Γι’ αυτό «φορέστε» τα χρωματιστά καπέλα και εκπαιδεύστε τη σκέψη σας να κινείται προς όλες τις πιθανές κατευθύνσεις.

 

Ματίνα Λαγουδάκη
Ψυχολόγος  

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop