Οι τάσεις της αγοράς εργασίας του… 2020: Ο τομέας της υγείας

Έχουμε αναφερθεί ξανά στο παρελθόν στις προοπτικές του κλάδου της υγείας. Επανερχόμαστε στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, του γραφείου στατιστικών της αγοράς εργασίας (BLS), τα περισσότερα επαγγέλματα με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση σήμερα και αντίστοιχα αισιόδοξες προοπτικές για τα επόμενα δέκα χρόνια αφορούν κατά κύριο λόγο τον τομέα της υγείας!

Οι τάσεις της αγοράς εργασίας του 2020

Πρόσφατα αναφερθήκαμε σε δύο βασικές τάσεις που αναμένεται να μεταβάλλουν σημαντικά το εργασιακό περιβάλλον τα αμέσως επόμενα χρόνια: Στην γήρανση του πληθυσμού που έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να παραμένουν στις θέσεις τους για σε μεγαλύτερα ηλικιακά επίπεδα και στην τεχνολογική καινοτομία που διεισδύει σε μεγάλο αριθμό κλάδων δραστηριότητας.

Τί Βλέπουμε στην Εργασία και τους Μισθούς Σήμερα;

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικής Πολιτικής, σε έρευνα που δημοσίευσε τον φετινό Σεπτέμβριο, ο ρυθμός αύξησης εργασίας στην οικονομία έχει αυξηθεί το 2014 σχετικά με τα προηγούμενα έτη, και οι προβλέψεις συναινούν στο ότι αυτή η γρήγορη τάση θα συνεχιστεί. Η αύξηση εργασίας έχει υπολογιστεί κατά μέσο όρο στις 230.000 θέσεις μηνιαίως για το 2014, σε σύγκριση με 196.000 και 183.000, αντίστοιχα, τους πρώτους επτά μήνες του 2013 και 2012.

Αποτελέσματα Ερευνών στον Tομέα των Δεξιοτήτων

Πώς χρησιμοποιούνται οι δεξιότητες στην καθημερινή εργασία Η σχέση μεταξύ δεξιοτήτων και οικονομικής - κοινωνικής ευημερίας

Πως οι Δεξιότητες Χρησιμοποιούνται στην Εργασία

Οι δεξιότητες διαμορφώνουν την οικονομία κάθε χώρας. Συνδέονται όχι μόνο με τη συνολική οικονομική επίδοση αλλά και με την επιτυχία κάθε ατόμου στην αγορά εργασίας. Έρευνες πάνω στις δεξιότητες ενηλίκων έχουν δείξει τα εξής :

Προσδιορίζοντας τις Έννοιες των Βασικών Δεξιοτήτων που Απαιτούνται στη Σύγχρονη Εποχή

Βασική Εκπαίδευση - Literacy Αυτή η δεξιότητα ορίζεται ως η ικανότητα της κατανόησης, εκτίμησης, χρήσης και συνδυασμού γραπτού και προφορικού λόγου με σκοπό την συμμετοχή στην κοινωνία, την επίτευξη ενός στόχου και την ανάπτυξη μιας δυνητικής γνώσης. Η βασική εκπαίδευση καλύπτει μια σειρά δεξιοτήτων, από την αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων και προτάσεων μέχρι την κατανόηση, ερμηνεία και αξιολόγηση σύνθετων κειμένων.

Δεξιότητες γύρω από την Πληροφορική και την Τεχνολογία

Η έρευνα των Δεξιοτήτων Ενηλίκων ορίζει τις δεξιότητες γύρω από την πληροφορική και την τεχνολογία ως την επίλυση προβλημάτων στον τομέα της τεχνολογίας, «τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, τα δίκτυα επικοινωνίας και την αξιολόγηση πληροφοριών, την επικοινωνία με τους άλλους και την εκτέλεση πρακτικών καθηκόντων ". Ως, ικανότητες γύρω από την πληροφορική και την τεχνολογία, μερικές φορές περιγράφεται η «Εξοικείωση με την πληροφορική», δηλαδή, η ικανότητα της χρησιμοποίησης εργαλείων ΤΠΕ, εφαρμογών και γνωστικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων. Μερικές βασικές γνώσεις σχετικά με τη χρήση των συσκευών εισόδου των ΤΠΕ αφορούν την σωστή χρήση του πληκτρολόγιου , του ποντικιού και της οθόνη, εργαλεία, χρήσιμα για την διαχείριση αρχείων, εφαρμογών και προγραμμάτων περιήγησης στο Internet, υπολογιστικών φύλλων και email στοιχεία, απαραίτητα για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης. Όλα τα παραπάνω μπορούν να ελεγχθούν μέσω του skills e-development.

Αριθμητικές Δεξιότητες

Η έρευνα των Δεξιοτήτων Ενηλίκων καθορίζει, τις αριθμητικές δεξιότητες, ως τις δυνατότητες ενός ενήλικα να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιεί, να ερμηνεύει και να επικοινωνεί με μαθηματικές πληροφορίες και ιδέες, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται και να φέρει εις πέρας τις μαθηματικές απαιτήσεις του και μια σειρά από καταστάσεις στην ενήλικη ζωή του. Αυτό όμως δεν αρκεί. Ο ενήλικας για να μπορέσει να διεκδικήσει μια θέση εργασίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλλιέργεια των μαθηματικών του δεξιοτήτων, πράγμα που αναλαμβάνει το skills e-development.

Προσωπικές δεξιότητες

Προσωπικές δεξιότητες, ορίζονται οι ικανότητες και τα στοιχεία της προσωπικότητας ενός ατόμου καθώς και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα γεγονότα και τις καταστάσεις που βιώνει. Ακόμη, ως προσωπικές δεξιότητες ορίζονται οι δυνατότητες, ενός ατόμου να είναι αποτελεσματικό, αποδοτικό, οργανωτικό και αποφασιστικό στις διάφορες προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές συναλλαγές του.

Οι Δεξιότητες Μεταμορφώνουν Ζωές και Οδηγούν τις Οικονομίες

ΤΙ ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Οι δεξιότητες έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την καθημερινότητα ενός ενήλικα.

Βασική Εκπαίδευση

Προσδιορίζοντας την έννοια της βασικής εκπαίδευσης ( literacy skills) Η βασική εκπαίδευση στον τομέα των δεξιοτήτων ορίζεται ως η ικανότητα της κατανόησης, αξιολόγησης και χρήσης της γλώσσας και των γραπτών κειμένων με σκοπό τη συμμετοχή στην κοινωνία, την επίτευξη ενός στόχου και την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων ενός ατόμου. Αυτή η δεξιότητα δεν περιλαμβάνει τη σύνταξη γραπτού κειμένου. Οι ενήλικες που βρίσκονται στο επίπεδο 1 ή κοντά σε αυτό, έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ένα κείμενο που θα τους ζητηθεί για να εντοπίσουν μια συγκεκριμένη πληροφορία που οδηγεί στην απάντηση μιας ερώτησης ή για να ανταποκριθούν σε κάποιο βασικό λεξιλόγιο που απαιτείται.

Πόσο σημαντικοί είναι οι δάσκαλοι για την εκπαίδευση των μαθητών;

Η εκπαίδευση, τόσο ως διαδικασία μάθησης όσο και ως χώρος μέσα στο οποίο τελείται αυτή η διαδικασία, διακατέχεται από διάφορους μύθους

Παροχή Απαραίτητων Δεξιοτήτων για Συγκεκριμένη Θέση Εργασίας

Ο όρος, ανάπτυξη δεξιοτήτων, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο αντιστοιχίας δεξιοτήτων των ενηλίκων με τις ικανότητες τους. Επίσης αναλαμβάνει να βοηθήσει τον ενήλικα να αναπτύξει ή καλλιεργήσει τις δεξιότητες του έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα να τις χρησιμοποιεί σε εργασιακή βάση.

Ποια υπερδύναμη θα θέλατε να είχατε;

Έχετε κλείσει ραντεβού για να περάσετε από συνέντευξη εργασίας σε μια εταιρία που θα θέλατε να εργαστείτε. Έχετε κάνει καλή προετοιμασία, τόσο ως προς το τι θα φορέσετε όσο και ως προς το πώς θα κινηθείτε. Έχετε επίσης προετοιμάσει κάποιες απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις. Έρχεται το πρωινό εκείνο, πηγαίνετε στην εταιρία και γεμάτος αυτοπεποίθηση μπαίνετε στο γραφείο του υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού (ή όποιου αναλάβει να κάνει τις συνεντεύξεις). Όλα κυλούν ομαλά και σχεδόν αναμενόμενα. Ο υπεύθυνος είναι φιλικός και οι ερωτήσεις του κινούνται γύρω από το εργασιακό παρελθόν και μέλλον και κάποιες προσωπικού χαρακτήρα. Κρίνοντας πως έχετε απαντήσει καλά, η αυτοπεποίθησή σας έχει εκτιναχθεί στα ύψη και σχεδόν θεωρείτε σίγουρη τη δουλειά. Και τότε είναι που σας ρωτάει: «Τι χρώμα έχει ο εγκέφαλός σας;».

Γίνε πιο ευχαριστημένος από τη δουλειά σου

Πολλοί δεν το σκέφτονται όταν αναζητούν εργασία, ούτε όταν βρίσκουν δουλειά. Για άλλους είναι ένα σημαντικότατο κριτήριο στην αναζήτηση, την επιλογή, αλλά και στην παραμονή σε μια δουλειά, ενώ για κάποιους αποτελεί άγνωστη λέξη.

Πώς να παραιτηθείς από τη δουλειά σου

Η αλήθεια είναι ότι στην εποχή της κρίσης που ζούμε πολύ δύσκολα θα σκεφτεί κανείς να εγκαταλείψει τη δουλειά του. Ωστόσο, όσο και να προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του να παραμείνει σε μια δουλειά που του κάνει τη ζωή δύσκολη, για διάφορους λόγους

Πώς να αποκτήσω εμπειρία όταν κανείς δεν με προσλαμβάνει;

Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλοί από αυτούς που βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης που βιώνουμε, είναι κάτι που συμβαίνει ιδιαίτερα συχνά. Αυτό όμως δημιουργεί πρόβλημα, καθώς διατηρεί στο εργασιακό περιθώριο ομάδες νέων, οι οποίοι παραμένουν χωρίς άμεση εμπειρία για ακαθόριστο χρονικό διάστημα και με αρνητικές συνέπειες τόσο στον ψυχολογικό όσο και στον οικονομικό τομέα.

Πώς να αναζητήσετε μια θέση εργασίας

Η αναζήτηση εργασίας είναι κάτι παραπάνω από το να πάρετε κανείς μια εφημερίδα με αγγελίες ή να μπείτε σε μια ανάλογη ιστοσελίδα και να αρχίσετε να διαβάζετε και να στέλνετε βιογραφικά.

Λιγότερη η οικονομική βοήθεια προς την εκπαίδευση παγκοσμίως

Όσοι ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση είναι αδύνατον να σταθούν αδιάφοροι απέναντι στο τι επικρατεί παγκοσμίως στο χώρο αυτόν. Πόσω μάλλον όταν η κατάσταση κάθε άλλο παρά θετική είναι – ούτε καν στάσιμη.

Σελίδες