Ποιες θα είναι οι τάσεις στην αγορά εργασίας για το 2014;

Σε εποχές αβεβαιότητας, ραγδαίων εξελίξεων και ταχύτατων αλλαγών, όπως είναι η δική μας, η δυνατότητα να ρίξει κανείς μια ματιά στο τι θα επικρατήσει στην αγορά εργασίας είναι κάτι στο οποίο λίγοι θα μπορούσαν να αντισταθούν. Τώρα λοιπόν που ξεκίνησε η νέα χρονιά, αξίζει να παρουσιαστούν οι πιο ενδιαφέρουσες τάσεις για την αγορά, οι οποίες προβλέπονται ότι θα επικρατήσουν1.

Βιωματικά Σεμινάρια Ιανουαρίου

H Edujob διοργανώνει κύκλο σεμιναρίων με θεματική την Προσωπική Ανάπτυξη και την Επαγγελματική Εξέλιξη. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής

H Μέτρηση και η Αξιολόγηση της Απόδοσης της Εκπαίδευσης στο Πλαίσιο των Εθνικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων

Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση - Ευρωπαϊκοί στόχοι, προοπτικές για το 2020. Ο Τομέας της Εκπαίδευσης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), δεδομένων της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης την επόμενη δεκαετία. Η "Ευρώπη 2020" είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την ερχόμενη δεκαετία. Μέσα σε αυτό το νέο στρατηγικό πλαίσιο, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση τοποθετούνται στον πυρήνα της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας των αναγκαίων δεξιοτήτων για τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης απαιτητικής αγοράς εργασίας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Οι CEO του αύριο: το νέο πρόσωπο του ηγέτη

Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (αγγλιστί, CEO: Chief Executive Officer) σε μια μεγάλη εταιρεία ήταν πάντα το όνειρο πολλών φερέλπιδων στελεχών. Αν και πολλές φορές παρομοιάζεται με «ηλεκτρική καρέκλα», η συγκεκριμένη θέση αποτελεί τον απόλυτο στόχο καριέρας στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ανά τον πλανήτη.

Πώς μπορεί να βελτιωθεί η διδασκαλία σας;

Όποιο κι αν είναι το σχέδιο για την εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους, κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν θα πετύχει αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι διδάσκοντες (δάσκαλοι/καθηγητές). Σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία ο διδάσκων αποτελεί τον πυρήνα, το σημείο αναφοράς και το κλειδί για την επιτυχία. Η κεντρική αυτή σημασία καταδεικνύεται και από διάφορες έρευνες, όπως αυτήν του Pearson, που παρουσιάστηκε σε προηγούμενο άρθρο. Ωστόσο εδώ ακριβώς βρίσκεται η δυσκολία, που επισημάνθηκε έμμεσα και από την έρευνα αυτή: πώς μπορεί να διαμορφωθεί ο σωστός διδάσκοντας; Είναι δυνατόν να διαμορφωθεί; Τι χρειάζεται για να γίνει κανείς καλός δάσκαλος

Τι χρειάζεται μια εκπαιδευτική στρατηγική για να είναι αποτελεσματική;

Είναι αλήθεια ότι μια οικονομική κρίση οδηγεί σε μείωση πόρων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι επίσης αλήθεια ότι εν πολλοίς η μείωση αυτή των πόρων κατηγορείται για την όποια υποβάθμιση της παιδείας – και αυτό πράγματι ισχύει σε σημαντικό βαθμό. Η έκθεση όμως του Pearson έρχεται να μας δείξει και μια διαφορετική εικόνα, να μας θέσει ξανά ορισμένους πολύ βασικούς παράγοντες που είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ποια είναι τα πανεπιστήμια που οδηγούν στην επαγγελματική επιτυχία;

Η επιλογή ενός πανεπιστημίου προκύπτει από εξέταση διαφόρων, ιδιαίτερα σημαντικών παραγόντων, όπως αν υπάρχει το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών, αν μπορούν να καλυφθούν τα έξοδα κτλ. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνεται και η φήμη του πανεπιστημίου. Κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα έχει δημιουργήσει τη δική του φήμη βάσει του επιπέδου σπουδών που προσφέρει και, κυρίως, από την ευκολία των πτυχιούχων του να βρουν εργασία.

Μήπως ένα... robot απειλεί να κλέψει τη θέση σας;

Η σύγχρονη αγορά εργασίας εμφανίζει σημαντική διαφοροποίηση σχετικά με τις προοπτικές διαφορετικών επαγγελμάτων: Από τη μία, επαγγέλματα με ιδιαίτερη εξειδίκευση που προϋποθέτουν ιδιαίτερες «πνευματικές» δεξιότητες εμφανίζουν σημαντικές προοπτικές, τη στιγμή που επαγγέλματα μεσαίας εξειδίκευσης υποκαθίστανται από αυτόματα μηχανήματα ή μεταφέρονται σε χώρες φθηνότερου εργατικού δυναμικού. Ενώ η τάση αυτή είναι ευρέως γνωστή, παράλληλα παρατηρείται μία λιγότερο γνωστή τάση ικανοποιητικής μεγέθυνσης των θέσεων εργασίας που αφορούν δεξιότητες χαμηλότερης κατά κύριο λόγο εξειδίκευσης (π.χ. φροντίδα ηλικιωμένων, υπηρεσίες καθαρισμού, υπηρεσίες φύλαξης κ.λπ.) και καθήκοντα που δύσκολα μπορούν να υποκατασταθούν από το φθηνότερο εργατικό δυναμικό απομακρυσμένων χωρών ή από αυτόματα μηχανήματα.

Αύξηση της ανεργίας στην Ευρώπη

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο της Eurostat (31 Οκτωβρίου 2013), το Σεπτέμβριο του 2013, η ανεργία στην Ευρωζώνη έφτασε στο 12,2%, ενώ στην Ευρώπη των 28 στο 11,0%. Πιο συγκεκριμένα, η ανεργία στην Ευρώπη των 28, σε άνδρες και γυναίκες, έφτασε τα 26,872 εκατ. άτομα. Από αυτά, τα 19,447 εκατ. είναι στη ζώνη του Ευρώ. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2013 υπάρχει αύξηση κατά 61.000 στην Ευρώπη των 28 και κατά 60.000 στην Ευρωζώνη. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2012 η ανεργία αυξήθηκε κατά 978.000 στην Ευρώπη των 28 και κατά 996.000 στην Ευρωζώνη.

Πώς θα βελτιωθεί η διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Ο προβληματισμός για το επίπεδο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη βελτίωσή του στις χώρες της ΕΕ, όπως αυτός αποτυπώνεται στην αναφορά «High Level Group on the Modernisation of Higher Education» (Ιούνιος 2013), σηματοδοτεί μια στροφή από την έρευνα στη διδασκαλία. Η στροφή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που λάβει κανείς υπόψη, όπως επισημαίνει η μελέτη, ότι υπάρχει μια υπερβολική εστίαση στην έρευνα, η οποία επισκιάζει τη διδασκαλία που κινδυνεύει να θεωρηθεί κάτι το δεδομένο, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών: Γιατί, Πότε και Πώς να Συμμετάσχω;

Πρακτική άσκηση είναι το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου ένας φοιτητής συνεχίζει την εκπαίδευσή του σε πραγματικό χώρο εργασίας, του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, συνήθως σε αντικείμενο συναφές με αυτό των σπουδών του. Ο θεσμός αυτός στοχεύει στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε η εκπαίδευση να παρέχει εφαρμοσμένη γνώση. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική ως μέρος των σπουδών στα Τεχνολογικά Ιδρύματα, ενώ για τα Πανεπιστήμια είναι προαιρετική.

Βάση για την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

H διεθνής οικονομική κρίση μετά το 2008 και, ειδικότερα, η κρίση δημοσιονομικού χρέους που βιώνει η Ελλάδα έχει οδηγήσει σε παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας, αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας, συρρίκνωση της μεσαίας τάξης, μετανάστευση ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλού επιπέδου (braindrain), διάσπαση της κονωνικής συνοχής κ.ά. Το σίγουρο είναι πως η κρίση αυτή έχει επιφέρει τα ακόλουθα:

Χρηματοδότηση της έρευνας στα πανεπιστήμια της Ευρώπης *

There is more than one way of finding research funding at European universities. Depending on your status (e.g. non-EU researcher, young researcher etc.), you can get research funding from various sources. In any case, you don’t necessarily have to be a citizen or a resident of a particularly country in order to be funded by national scholarships and grants.

Πού κάνουν λάθος οι εκπαιδευτικοί;

Έχουμε συνηθίσει, όταν μιλάμε για την εκπαίδευση τόσο ως εκπαιδευτικό σύστημα όσο και ως διαδικασία, να ασκούμε κριτική και να προτείνουμε λύσεις για τη βελτίωσή της. Και καλά κάνουμε. Ωστόσο, συχνά αποφεύγουμε να μιλήσουμε για τα λάθη των ίδιων των εκπαιδευτικών. Κι αυτά είναι ίσως πιο σημαντικά από τις όποιες αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος, γιατί ο μαθητής δεν έχει μπροστά του κάποιο αόριστο σύστημα, αλλά έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, τον δάσκαλο, τον καθηγητή, ο οποίος, με τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει, καλείται να τον μορφώσει, δηλαδή να τον βοηθήσει να γίνει καλύτερος.

Ποια είναι τα αποτελέσματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος;

Το «Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes» είναι μια μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των εκπαιδευτικών συστημάτων και των αποτελεσμάτων τους ανά χώρα, για τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Συγκεκριμένα εξετάζει τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε χώρα σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και υπογραμμίζει τα πιο σημαντικά μέτρα που έχουν υιοθετηθεί για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Έχουν, επομένως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα πορίσματά του όσον αφορά την Ελλάδα.

Explore Entrepreneurship

Tο explore είναι το πρόγραμμα της AIESEC, στο οποίο αναπτύσσεις τις ηγετικές σου ικανότητες και τα προσωπικά σου χαρακτηριστικά , βιώνοντας μία πρακτική εμπειρία στο εξωτερικό, με σκοπό την κοινωνική δράση. Μπορείς να συμμετέχεις τώρα στο explore στην Ουγγαρία και την Πορτογαλία τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη για 1.5 μήνα και να αναπτύξεις soft skills, διδάσκοντας παιδιά μέσω trainings, workshops, events και άλλων δραστηριοτήτων και να αποκτήσεις μία πρακτική εμπειρία στο εξωτερικό.

Moving Forward powered by AISEC

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ως ο μεγαλύτερος παγκόσμιος φοιτητικός οργανισμός πάνω στην ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των νέων, η AIESEC Ελλάδος διοργανώνει για δεύτερη φορά στην Ελλάδα το Moving Forward στο πλαίσιο ενός διεθνούς συνεδρίου. Η θεματική της ημερίδας είναι «Embrace Change» καθώς σε ένα κόσμο οικονομικής κρίσης και μιας ραγδαίας επιχειρηματικής πραγματικότητας, οι νέοι είναι πρωταγωνιστές της αλλαγής γι’ αυτό και θα πρέπει να είναι φορείς της.

Αύξηση της Απασχόλησης στις Επιστήμες Ζωής και Υγείας στην ΕΕ έως το 2020

Οι ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται τα τελευταία χρόνια (αύξηση του πληθυσμού, ηλικιακή γήρανση, τεχνολογική πρόοδος) και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη και την αγορά εργασίας. Μεγάλοι κερδισμένοι σε αυτή τη διαμορφούμενη κατάσταση είναι, μεταξύ άλλων, οι κλάδοι που ασχολούνται με τις επιστήμες της ζωής και τα επαγγέλματα των επιστημών υγείας.

Η γυναικεία συμμετοχή στον εργασιακό χώρο και η ανάπτυξη στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου

Το παρόν κείμενο βασίζεται στο άρθρο “Female labour force participation rate and economic growth in the South Mediterranean counties” το οποίο δημοσιεύθηκε στο ερευνητικό περιοδικό Economics Letters..

Από το μαυροπίνακα στο tablet

Η παρουσία της τεχνολογίας στην εκπαίδευση έχει υπάρξει ιδιαίτερα ισχνή στη χώρα μας. Από την πλευρά της τεχνολογίας, εκείνο που κυριαρχεί είναι το χαμηλής τεχνολογίας μέσο του πίνακα (αρχικά με κιμωλία και στη συνέχεια με μαρκαδόρους). Από κει και πέρα, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται και άλλα μέσα, όπως ο προτζέκτορας, τα οποία, αν και λειτουργικότερα σε σχέση με τον πίνακα, κρίνονται μάλλον ανεπαρκή σε σχέση με τη διαθέσιμη τεχνολογία.

Σελίδες